Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

Nabór do służby

Autor: Andrzej Kucharski
12.07.2016

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG

 

 

Informujemy że z dniem 01.01.2007 r. Straż Graniczna zaprzestała przyjmowania osób do służby kandydackiej trwającej 12 miesięcy, która w myśl ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jest równoznaczna ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej pełnionej przez poborowych w formacjach uzbrojonych nie wchodzacych w skład Sił Zbrojnych RP. 

 

Rekrutacja do służby zawodowej (przygotowawczej albo stałej) jest procesem ciągłym i trwa przez cały rok. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych naszej formacji uzależnione są od liczby wolnych etatów w tych jednostkach.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający ww. warunku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2011r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.).

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć do Straży Granicznej,  preferencjach dotyczących kandydatów w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w: 

 

 • jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, proszone są o kontakt z odpowiednimi komórkami właściwymi ds. kadr i szkolenia:  

 

Lp. Jednostka organizacyjna Adres Wydział Kadr i Szkolenia
1. Nadwiślański OSG 02-148 Warszawa
ul. 17 Stycznia 23
22 5003096
22 5003097
2. Karpacki Ośrodek Wsparcia SG 33-300 Nowy Sącz
ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5

18 4153047
18 4153048

3. Morski OSG 80-917 Gdańsk 17
ul. Oliwska 35
58 5242105
58 5242115
4. Śląski OSG 47-400 Racibórz
ul. Dąbrowskiego 2
32 4144274
32 4144378
5. Nadbużański OSG 22-100 Chełm
ul. Trubakowska 2
82 5685130
82 5685092
6. Bieszczadzki OSG 37-700 Przemyśl
ul. Mickiewicza 34
16 6732078
16 6763382
7. Podlaski OSG 15-370 Białystok
ul. Bema 100
85 7145135
85 7145138
8. Nadodrzański OSG 66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Poprzeczna 1
68 358 22 04
68 358 23 26
68 358 22 91
9. Warmińsko-Mazurski OSG 11-401 Kętrzyn
ul. Sikorskiego 78
89 7503023
10. Centrum Szkolenia SG 11-400 Kętrzyn
ul. Sikorskiego 78
89 7503259
89 7503185
11. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG 59-800 Lubań
ul. Wojska Polskiego 2
75 7254000
12. Centralny Ośrodek Szkolenia SG 75-902 Koszalin
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
94 3444073

 

DECYZJĄ KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R. NABÓR DO SŁUŻBY W KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ ZOSTAŁ WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA.

 

 • Komendzie Głównej Straży Granicznej, al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, prosimy o osobiste zgłaszanie się do Wydziału Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia - tel. 22 513 5420, 22 500 4877 od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 14.00.
do góry