Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Straży Granicznej - Wzór legitymacji i stopnie służbowe Straży Granicznej -

Nawigacja

Wzór legitymacji i stopnie służbowe Straży Granicznej

Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
01.08.2022

Data wprowadzenia do obrotu prawnego: 1 lipca 2021 r.

Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 1 lipca 2022 r.

Okres ważności dokumentu publicznego: 4 lata od dnia wystawienia.

Opis dokumentu publicznego:

Legitymacja ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 × 53,98 mm (ID-1)
wykonanej z poliwęglanu, spersonalizowanej metodą grawerunku laserowego, składającej się z następujących elementów:
1) twardej strony poliwęglanowej, z podłożem z wielowarstwowej struktury laminatu niewykazującym luminescencji w promieniowaniu UV;
2) układu elektronicznego w technice RFiD umieszczonego w warstwach laminatu;
3) tła reliefowego, zadruku techniką offsetową w technice druku irysowego w kolorze jasnozielonym i oliwkowym;
4) mikrodruków;
5) elementu graficznego wydrukowanego farbą optycznie zmienną;
6) tłoczenia powierzchni z liniami z mikrodrukiem;
7) hologramu transparentnego DOVID w obrębie wizerunku posiadacza legitymacji;
8) nadruków farbami aktywnymi w promieniowaniu UV;
9) wizerunku posiadacza legitymacji grawerowanego laserowo oraz jego danych personalnych;

Awers:
1) w górnej części legitymacji w lewym górnym rogu znajdują się napisy wykonane w technice druku offsetowego: napis „STRAŻ GRANICZNA” wykonany farbą optycznie zmienną w odcieniu zielonym, poniżej napis w kolorze czarnym „POLISH BORDER GUARD”, w prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a pod wizerunkiem orła znak graficzny Straży Granicznej oraz napisy w kolorze czarnym:
a) „NR LEGITYMACJI / ID CARD”,
b) „WAŻNA DO / VALID TO”;
2) po lewej stronie znajduje się prostokątne białe pole przeznaczone na wizerunek funkcjonariusza;
3) pod miejscem przeznaczonym na wizerunek funkcjonariusza znajdują się napisy w kolorze czarnym wykonane w technice druku offsetowego:
a) „STOPIEŃ / RANK”,
b) „IMIĘ / FIRST NAME”,
c) „NAZWISKO / SURNAME”.

Rewers:
W kolejności od góry wyśrodkowane napisy w kolorze czarnym wykonane w technice druku offsetowego:
1) „jednostka organizacyjna”;
2) „nr ewidencyjny funkcjonariusza”;
3) „Funkcjonariusz, wykonując zadania służbowe, ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia pomocy w zakresie obowiązujących przepisów prawa.”;
4) z lewej strony w giloszu bez wydzielonego miejsca powtórzony wizerunek posiadacza legitymacji;
5) „KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ”;
6) „organ wydający”;
7) „W przypadku znalezienia legitymacji należy zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji.”

 

 

 

 

do góry