Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Utracone legitymacje i znaki - Utracone legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne -

Nawigacja

Utracone legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne

Utracone legitymacje i znaki

Andrzej Kucharski
21.08.2014 Wersje dokumentu

 

Utracone legitymacje służbowe:

A 067006 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 063953 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 069882 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 065816 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 070701 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 071299 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 072452 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 071863 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 040327 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 036353 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 059328 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 059604 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 067413 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 071199 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 069776 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 070877 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 068072 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 072460 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 040032 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 066896 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 058302 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 067119 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 067050 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 075121 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 076595 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 059534 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 068696 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 071145 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,
A 058092 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 061487 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 076870 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 062859 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 062429 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 085592 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 076945 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 088697 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 083123 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 083996 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 073873 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 080754 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 073000 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 045815 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 067060 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 076851 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 083141 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 063084 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 070713 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 092370 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 083698 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 092507 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 077928 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 086343 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 095000 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 089049 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 089689 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 072435 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 065468 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 095654 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 088993 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 086149 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 076010 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 080006 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 091184 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 095763 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 084116 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 083751 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 080218 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 093348 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 080062 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 102728 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 099529 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 104643 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 085389 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 079194 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 070499 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 098662 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 097687 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 091900 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 099475 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 103847 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 093514 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A 085922 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 087657 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 067143 - legitymacja z nieaktualnym okresem ważności,

A 092636 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

A111158 - legitymacja z aktualnym okresem ważności.

 

Utracone znaki identyfikacyjne:

01094AA - wydano duplikat,
00950JJ
00071DD
02396MM
00614KK
00108AA
00898PP
00020CC
01131HH - wydano duplikat,
00379FF
00472CC
00919JJ
01210JJ
01738CC
02386NN
01097KK
00751GG
00620CC
00292PP
00868HH
01047EE
00265EE
01182HH
00039AN
01741DD
00904CC
00227RR

01531CC

01079CC

00969MM

00684KK

00151DD

00247EE
00117EE
01137EE

00897DD

00005RR

01766AA

01364EE

00118EE

00321LL

00487EE

02578KK

00683EE

01590LL

02042AA

03141NN

02052KK

00990DF

00196EE

00778 HH

02238PP

01556KK

01645 HH

01082GG

01059 KK

00615CC

00708LL

01600KK

01172NN

01274KK

03072PC

02286NN

00812HH

00413DD

01133EE

01207KK

00195EE

00442DD

01792CC

00039CC

02024KK

00534EE

01331EE

01939KC

00073KK

00264KK

00638KK

01104KK

01138GH

01203KK

01565PK

02225KK

00101DA

01614KK

01067JK

00871GG

01095CC

02403MM

01026LJ

02589KK

01341AA

00970MM

01620MM

01616KK

01221CC

01998GG

00797DD

02067NN

01624HH

01581EE

00601CC

01400LL

01498DD

00949DD

01952DD

00166DA

01226KK

00243RR

00227DD

01556PP

00382MM

00507AA

01477KK

00973CC

01080CC

01536HH

02287PP

01123PP

01479CC

01205CC

01178JJ

02767KK

00886KK

 

 

 

do góry