Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Utracone legitymacje i znaki - Utracone legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne -

Nawigacja

Utracone legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne

Utracone legitymacje i znaki

Andrzej Kucharski
21.08.2014 Wersje dokumentu

 

Utracone legitymacje służbowe:

A 036353 
A 040032 
A 040327 
A 045815 
A 058092 
A 058302 
A 059328 
A 059534 
A 059604 
A 061487 
A 062429 
A 062859 
A 063084 
A 063953 
A 065468 
A 065816 
A 066896 
A 067006 
A 067050 
A 067060 
A 067143 
A 067413 
A 068072 
A 068696 
A 069776 
A 069882 
A 070499 
A 070701 
A 070713 
A 070877 
A 071145 
A 071199 
A 071299 
A 071863 
A 072435 
A 072452 
A 072460 
A 073000 
A 073873 
A 075121
A 076010
A 076595 
A 076851 
A 076870 
A 076945 
A 077928 
A 079194 
A 080006 
A 080062 
A 080218 
A 080754 
A 083123 
A 083141 
A 083698 
A 083751 
A 083996 
A 084116 
A 085389 
A 085592 
A 085922 
A 086149 
A 086343 
A 087657 
A 088697 
A 088993 
A 089049 
A 089689 
A 091184 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 091900 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 092370 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 092507 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 092636 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 093348 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 093514 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 095000 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 095654 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 095763 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 097687 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 098662 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 099475 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 099529 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 102728 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 103847 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A 104643 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A107825 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A109958 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A111158 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,
A116158 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,


B000741 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

B002083 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

B000106 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

B014807 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

B012806 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

B011645 - legitymacja z aktualnym okresem ważności,

B011130 - legitymacja z aktualnym okresem ważności.

 

 

Utracone znaki identyfikacyjne:

1.    01094AA - wydano duplikat,
2.    00950JJ
3.    00071DD
4.    02396MM
5.    00614KK
6.    00108AA
7.    00898PP
8.    00020CC
9.    01131HH - wydano duplikat,
10.    00379FF
11.    00472CC
12.    00919JJ
13.    01210JJ
14.    01738CC
15.    02386NN
16.    01097KK
17.    00751GG
18.    00620CC
19.    00292PP
20.    00868HH
21.    01047EE
22.    00265EE
23.    01182HH
24.    00039AN
25.    01741DD
26.    00904CC
27.    00227RR
28.    01531CC
29.    01079CC
30.    00969MM
31.    00684KK
32.    00151DD
33.    00247EE
34.    00117EE
35.    01137EE
36.    00897DD
37.    00005RR
38.    01766AA
39.    01364EE
40.    00118EE
41.    00321LL
42.    00487EE
43.    02578KK
44.    00683EE
45.    01590LL
46.    02042AA
47.    03141NN
48.    02052KK
49.    00990DF
50.    00196EE
51.    00778 HH
52.    02238PP
53.    01556KK
54.    01645 HH
55.    01082GG
56.    01059 KK
57.    00615CC
58.    00708LL
59.    01600KK
60.    01172NN
61.    01274KK
62.    03072PC
63.    02286NN
64.    00812HH
65.    00413DD
66.    01133EE
67.    01207KK
68.    00195EE
69.    00442DD
70.    01792CC
71.    00039CC
72.    02024KK
73.    00534EE
74.    01331EE
75.    01939KC
76.    00073KK
77.    00264KK
78.    00638KK
79.    01104KK
80.    01138GH
81.    01203KK
82.    01565PK
83.    02225KK
84.    00101DA
85.    01614KK
86.    01067JK
87.    00871GG
88.    01095CC
89.    02403MM
90.    01026LJ
91.    02589KK
92.    01341AA
93.    00970MM
94.    01620MM
95.    01616KK
96.    01221CC
97.    01998GG
98.    00797DD
99.    02067NN
100.    01624HH
101.    01581EE
102.    00601CC
103.    01400LL
104.    01498DD
105.    00949DD
106.    01952DD
107.    00166DA
108.    01226KK
109.    00243RR
110.    00227DD
111.    01556PP
112.    00382MM
113.    00507AA
114.    01477KK
115.    00973CC
116.    01080CC
117.    01536HH
118.    02287PP
119.    01123PP
120.    01479CC
121.    01205CC
122.    01178JJ
123.    02767KK
124.    00886KK
125.    01131GD
126.    01330KK
127.    02287KK
128.    01117KK
129.    00327CC
130.    01030EE
131.    01266HH
132.    01243JJ
133.    01203CC
134.    01178CC
135.    00187SS

136.    01085JJ

137.    00497KK

138.    01754EE

139.    01230KK

140.    01230LL

141.    00362KK

142.    01084EE

143.    00905CC

144.    00955CC

145.    01938KK

146.    01535MM

147.    01248EE

148.    00800LL

149.    01335KK

150.    01283KK

151.    01248KK

152.    00194JJ

153.    01010DD

154.    01037JJ

155.    01093JJ

156.    01537CC

157.    00827FF

158.    00108KK

159.    01756KK

160.    02003MM

161.    00362KK

162.    01040JJ

163.    02220KK

164.    01132JJ

165.    01154JJ

166.    01277JJ

167.    01058JJ

168.    01124HH

169.    01184JJ

170.    01064JJ

171.    01553KK

172.    02226LL

173.    02841KK

 

 

 

 

 

 

 

do góry