Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozbito grupę przestępczą organizującą nielegalne przewozy cudzoziemców do Niemiec - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozbito grupę przestępczą organizującą nielegalne przewozy cudzoziemców do Niemiec

Ewelina Szczepańska
14.01.2022

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach zatrzymali 9 osób w związku z działalnością grupy przestępczej, zajmującej się organizowaniem cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy państwowej z Białorusią. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu z udziałem Placówki SG w Sławatyczach. W rozpracowaniu grupy brał udział także Europol.

Są to kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej w przedmiotowej sprawie. Wcześniej doszło już do zatrzymania 7 osób, wobec których na wniosek prokuratora sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Dwie z tych osób, były odpowiedzialne za przekazywanie pieniędzy kurierom przewożącym nielegalnych migrantów z terenów przygranicznych z Białorusią do Niemiec. 

Zorganizowana grupa przestępcza, w okresie od września 2021 r. do stycznia 2022 r., działała na terenie woj. podlaskiego, ale także w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i innych miejscowościach na terenie kraju. Przestępcy organizowali, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekraczanie granicy państwowej wbrew przepisom z Białorusią cudzoziemcom nieposiadającym dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy Unii Europejskiej. Następnie celem ich dalszego transportu miały być kraje Europy Zachodniej.  Na czele grupy stały dwie osoby. Jedna z nich była odpowiedzialna za kwestie organizacji miejsca i czasu nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski, natomiast druga zajmowała się kwestiami finansowymi. Za pośrednictwem popularnego komunikatora internetowego werbowano jako kurierów osoby mieszkające na terenach przygranicznych z Białorusią, w Białymstoku i w Warszawie. Następnie te osoby, swoimi samochodami, przewoziły przez Polskę do Niemiec cudzoziemców, którym udało się nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską.  Za usługi otrzymywali wynagrodzenie, które było im wypłacane przez wyznaczone do tego osoby. Ustalono, że osoba-kasjer grupy rozdysponowała na działalność przestępczą grupy łącznie kwotę 8 700 000 euro, w tym przekazała kurierom łącznie kwotę ponad 4 300 000 euro (19 479 000 zł) za przewóz cudzoziemców do Niemiec.

W trakcie przeprowadzonych przeszukań u podejrzanych zabezpieczono gotówkę w walucie euro i USD w łącznych kwotach ponad 475 000 euro (2 156 500 zł) oraz 30 350 USD (121 096,50 zł) i 1800 zł. Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw polegających na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej i organizowania wbrew przepisom ustawy nielegalnego przekraczania granicy państwowej z Białorusią. Wobec 4 zatrzymanych, na wniosek prokuratury, sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozorów Policji i zakazu opuszczania kraju. Łącznie w sprawie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania został zastosowany wobec 11 podejrzanych. Sprawa jest wielowątkowa i ma charakter rozwojowy.

zdj. Nadbużański OSG

 

 

  • Funkcjonariusz przeszukuje samochód przestępcy
    Funkcjonariusz przeszukuje samochód przestępcy
  • Gotówka zabezpieczona w trakcie przeszukań
    Gotówka zabezpieczona w trakcie przeszukań
  • Zatrzymania podejrzanych
    Zatrzymania podejrzanych
do góry