Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 82. rocznica wybuchu II wojny światowej - Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

82. rocznica wybuchu II wojny światowej - Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Maciej Pietraszczyk
01.09.2021

W całej Polsce funkcjonariusze Straży Granicznej uczestniczyli w obchodach 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zastępcy Komendanta Głównego SG wzięli udział w uroczystościach na Westerplatte w Gdańsku i w Warszawie.

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger wraz z Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Andrzejem Prokopskim uczestniczyli w uroczystości na Westerplatte.

W Warszawie Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska reprezentowała Straż Graniczną podczas obchodów Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

- Niezłomny naród miał w sobie głęboką wiarę, wolę walki do ostatnich dni i ostatniej kropli krwi. Polacy bili się o niepodległość, wolną Europę, świat bez wojny. Polacy ponieśli największą ofiarę, patrząc na liczbę obywateli sprzed II wojny światowej – powiedział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podczas uroczystości na Westerplatte.

 

Polskie formacje graniczne – Straż Graniczna i Korpus Ochrony Pogranicza – uczestniczyły w obronie Polski od pierwszych minut niemieckiego najazdu, a pierwszym poległym polskim żołnierzem był kapral Piotr Konieczka z plutonu wzmocnienia placówki Straży Granicznej w Pile.

Symboliczny jest fakt, że dziś siedziba Kaszubskiego Dywizjonu SG znajduje się na Westerplatte, niedaleko terenu dawnej polskiej składnicy tranzytowej, bronionej bohatersko przez tydzień przez polską załogę.

 

zdj. Morski OSG. KGSG

do góry