Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wykorzystał podobieństwo do osoby ze zdjęcia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wykorzystał podobieństwo do osoby ze zdjęcia

Ewelina Szczepańska
15.03.2018

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki SG w Świecku zatrzymali obywatela Wietnamu, który posługiwał się nie należącymi do niego dokumentami.

13 marca funkcjonariusze SG, w autokarze wjeżdżającym do Polski skontrolowali 29-letniego obywatela Wietnamu. Mężczyzna wylegitymował się wietnamskim paszportem oraz polską kartą pobytu. Cudzoziemiec usiłował wprowadzić w błąd funkcjonariuszy SG, wykorzystując podobieństwo do osoby, której zdjęcie zamieszczone było w dokumentach. Został zatrzymany. Przyznał się, że próbował przekroczyć granicę posługując się dokumentami należącymi do innej osoby i dobrowolnie poddał się karze grzywny. Okazało się także, że cudzoziemiec złożył u Wojewody Mazowieckiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a następnie nielegalnie wyjechał z naszego kraju. Komendant Placówki SG w Świecku zobowiązał cudzoziemca do powrotu, orzekając jednocześnie o zakazie wjazdu na terytorium naszego kraju oraz innych państw strefy Schengen przez okres 1 roku.

zdj. Nadodrzański OSG

do góry