Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przedłużenie pilotażowego ruchu pieszego na przejściu Dołhobyczów-Uhrynów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przedłużenie pilotażowego ruchu pieszego na przejściu Dołhobyczów-Uhrynów

Ewelina Szczepańska
21.12.2017

Pilotażowy ruch pieszy na przejściu granicznym Dołhobyczów-Uhrynów zostanie przedłużony do 30 czerwca 2018 r.

Przejście Dołhobyczów-Uhrynów cieszy się dużym zainteresowaniem wśród podróżnych. W ciągu doby granicę przekracza, na obu kierunkach, pieszo lub rowerem około 1000 osób. Umożliwienie podróżnym przekraczania polsko-ukraińskiej granicy pieszo lub rowerem jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i odbywa się od 1 lipca 2015 r. Odprawy piesze odbywają się obecnie w ramach pilotażu do momentu stworzenia odpowiedniej infrastruktury granicznej, która będzie przystosowana do prowadzenia odpraw w ruchu pieszym.  

Realizacja pilotażowego programu odpraw granicznych w ruchu pieszym jest możliwa dzięki porozumieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej z Szefem Służby Granicznej Ukrainy, zawartego na podstawie art. 9 pkt. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

Drogowe polsko-ukraińskie przejście graniczne Dołhobyczów-Uhrynów w całości  jest zlokalizowane po polskiej stronie, a kontroli granicznych dokonują w tym miejscu zarówno polskie jak i ukraińskie służby graniczne. Przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego. Przejście graniczne pod względem rozwiązań organizacyjnych i architektonicznych jest jednym z najnowocześniejszych przejść na granicy zewnętrznej z UE. Powstało, aby odciążyć sąsiednie drogowe przejścia graniczne z Ukrainą w Hrebennem i Zosinie, z których korzystają podróżni udający się do Lwowa.

zdj. Nadbużański OSG

do góry