Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 21 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

21 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu

Magdalena Tomaszewska
16.08.2017

W trakcie minionego długiego weekendu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 21 obywateli Ukrainy, którzy za naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Na Śląsku funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, Katowicach-Pyrzowicach i Bielsku-Białej zatrzymali osiemnastu cudzoziemców. Trzej pozostali obywatele Ukrainy zostali zatrzymani na Opolszczyźnie przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Szesnastu skontrolowanych obywateli Ukrainy wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Dokumenty te potrzebne im były między innymi do wyjazdu do pracy za granicę lub w celach turystycznych. Natomiast pięciu pozostałych z zatrzymanych obcokrajowców przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen.

W związku z naruszeniem przez cudzoziemców obowiązujących w naszym kraju przepisów wszczęte zostały postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem dwudziestu jeden decyzji zobowiązujących do powrotu.

do góry