Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zatrzymani w drodze do Niemiec - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymani w drodze do Niemiec

Ewelina Szczepańska
26.05.2023

Patrol funkcjonariuszy ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki SG w Świecku zatrzymał 7 cudzoziemców, którzy usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Zatrzymano również obywatela Ukrainy, który pomagał w popełnieniu przestępstwa.

Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas rutynowego patrolu zauważyli, w rejonie mostu granicznego w Słubicach, grupę cudzoziemców, którzy na ich widok próbowali uciec. Wszyscy jednak zostali zatrzymani. Ustalono, że cudzoziemcy podróżowali skodą na polskich tablicach rejestracyjnych, którą kierował 30-letni obywatel Ukrainy. Okazało się, żeudzielał pomocy 3 obywatelom Afganistanu w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej.

W wyniku podjętych działań zatrzymano kolejnych 4 obywateli Afganistanu, którzy pieszo zmierzali do granicy z Niemcami. Z oświadczeń cudzoziemców wynikało, że do granicy przywiózł ich nieznany im mężczyzna samochodem marki volkswagen. Nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Zostali zatrzymani, wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski cudzoziemcy mają obowiązek zgłaszania się do siedziby Placówki SG w Świecku w ustalonych terminach. Kierowca pojazdu został zatrzymany za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom granicy państwowej. Decyzją Sądu Rejonowego w Słubicach  został też tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy. Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom, we współdziałaniu z innymi osobami, obywatelowi Ukrainy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

 

do góry