Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali nielegalnie w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali nielegalnie w Polsce

Ewelina Szczepańska
18.05.2023

W wyniku kontroli legalności pobytu podjętej przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Łodzi zatrzymano 6 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe obowiązujące w naszym kraju. Mężczyźni podjęli zatrudnienie pomimo braku zezwoleń na pracę w Polsce.

Na terenie Działoszyna zatrzymano 6 obywateli Indii. Okazało się, że cudzoziemcy pracowali nielegalnie przy produkcji mrożonek na rzecz międzynarodowej firmy specjalizującej się w imporcie i eksporcie towarów. Nie mieli zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu im wykonywania pracy, wpisanych do ewidencji oświadczeń. Wobec mężczyzn zostały wszczęte postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu ich do dobrowolnego powrotu w terminie 30 dni oraz zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski na okres 1 roku. Pracodawcy, który powierzył nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

Od początku 2023 r., na terenie województwa łódzkiego, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi ujawnili ponad 70 przypadków, w których cudzoziemców zatrudniano nielegalnie oraz skierowano wnioski do sądu o ukaranie blisko 20 pracodawców, którzy powierzyli nielegalne wykonywanie pracy obcokrajowcom. 

do góry