Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej

Ewelina Szczepańska
29.03.2023

W dniach 23 i 24 marca, na terytorium Republiki Czeskiej, spotkali się Pełnomocnicy Graniczni z Polski i Czech.

Stronę polską reprezentował Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Michalski Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Nadodrzańskiego. Stronę czeską z kolei: Pełnomocnik Graniczny RCz Odcinka Ołomuńskiego płk. mgr. Petr Kubjat, Pełnomocnik Graniczny RCz Odcinka Pardubickiego kpt. mgr. Martin Mica, Pełnomocnik Graniczny RCz Odcinka Hradec Králové plk. mgr. Dimitros Mucudis oraz plk. mgr. Bc. Martin Patka Pełnomocnik Graniczny RCz Odcinka Libereckiego.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę na wspólnie ochranianym odcinku granicy państwowej. Omówiono bieżącą sytuację migracyjną wewnątrz poszczególnych państw i związane z tym zagrożenia dla ochrony granicy państwowej. Pełnomocnicy graniczni analizowali również sytuację na obszarze przygranicznym w związku z wojną na Ukrainie oraz związany z tym napływ uchodźców. Uzgodniono także zasady wzajemnej wymiany informacji za pośrednictwem Punktu Kontaktowego w Kudowie-Słone, a także pozytywnie oceniono współdziałanie w zakresie zwalczania nielegalnej migracji, zwłaszcza w ramach wspólnych polsko-czeskich patroli.  

W spotkaniu udział wzięli również zastępcy pełnomocników i pomocnicy z obu krajów.

zdj. Nadodrzański Oddział SG

  • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej
    Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej
  • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej
    Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej
do góry