Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Marzyli o Francji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Marzyli o Francji

Ewelina Szczepańska
09.03.2023

Funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach przejęli przekazanych z Francji 11 obywateli Rosji. Cudzoziemcy, pomimo złożonych w Polsce wniosków o tymczasowy pobyt lub udzielenie im ochrony międzynarodowej, wyjechali do Francji.

11 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej na terenie Francji przebywało nielegalnie. W trakcie kontroli legalności pobytu cudzoziemców w naszym kraju funkcjonariusze SG ustalili, że nie posiadali ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Czeczeni wjechali do naszego kraju w 2022 r. przez przejście graniczne w Terespolu, gdzie złożyli wnioski o ochronę międzynarodową. W planach od samego początku mieli jednak zamiar przedostania się na teren Europy Zachodniej. Pięciu obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego, nie czkając na rozstrzygnięcie ich wniosków, bez wymaganych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, nielegalnie przedostało się przez Niemcy do Francji. Kolejnych pięciu Czeczenów, po umorzeniu postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, również zdecydowało o wyjeździe do Francji. Bezpośrednio po przekazaniu z Francji oświadczyli jednak, że chętnie ponownie będą ubiegali się o ochronę międzynarodową w Polsce.

Z uwagi na trwające procedury o nadanie im statusu uchodźcy, jak również z powodu oświadczenia o chęci ponownego ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce, zostali zwolnieni. Natomiast wobec obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej, któremu anulowano wydaną ze względów humanitarnych polską kartę pobytu, funkcjonariusze SG wydali decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

do góry