Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przekazani do Polski w ramach readmisji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przekazani do Polski w ramach readmisji

Ewelina Szczepańska
09.03.2023

Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału SG przyjęli 6 cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium Niemiec bez wymaganych dokumentów. Pięciu złożyło w naszym kraju wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeden zadeklarował podjęcie pracy.

Funkcjonariusze z Placówek SG w Świecku i Zgorzelcu przyjęli od strony niemieckiej 6 cudzoziemców, którzy zostali zatrzymani przez niemiecką policję w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Niemiec. Obywatele Gruzji, Turcji i Turkmenistanu zostali przekazani w ramach readmisji funkcjonariuszom Straży Granicznej. 

Obywatele Gruzji starali się w Polsce o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Przebywali w naszym kraju od 2022 r., przylecieli przez lotnicze przejście graniczne, korzystając z ruchu bezwizowego, a następnie złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Ze względu na fakt, że przekroczyli wbrew przepisom granicę z Polski do Niemiec, wydano im decyzje o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia oraz poinformowano o zakazie ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen na okres 6 miesięcy.

Trzech obywateli Turcji wjechało na terytorium Niemiec bez wymaganych dokumentów. W trakcie kontroli legalności pobytu cudzoziemców okazało się, że przebywali w Polsce legalnie, byli zatrudnieni w firmach budowlanych, mieli stosowne polskie wizy długoterminowe oraz polskie dokumenty pobytowe. Wykonywali w Polsce pracę, a do Niemiec udali się w odwiedziny. Zostali skierowani do miejsca zamieszkania i pouczeni o zasadach pobytu i przemieszczania się w strefie Schengen.

Obywatel Turkmenistanu z kolei, który na terenie Niemiec przebywał nielegalnie, do Polski przyleciał w 2022 r. na podstawie ważnego paszportu oraz wizy wydanej celem wykonywania pracy. 41-latek z nie podjął jednak pracy ani nie kontaktował się z pracodawcą. Cudzoziemiec został zatrzymany, ponieważ cel i warunki pobytu były niezgodne z deklarowanymi. Wydano także decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w której orzeczono o zakazie ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 6 miesięcy.

do góry