Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Akt oskarżenia w postępowaniu prowadzonym przez Straż Graniczną - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akt oskarżenia w postępowaniu prowadzonym przez Straż Graniczną

Ewelina Szczepańska
08.03.2023

Do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wpłynął akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się wprowadzaniem na terytorium kraju suszu tytoniowego bez akcyzy. To finał śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Tuplicach.

Funkcjonariusze SG (przy współpracy ze Śledczym Urzędem Celnym w Dreźnie, Placówką w Gerlitz oraz Krajową Administracją Skarbową w Zielonej Górze) prowadzili postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Zebrali materiał dowodowy potwierdzający, że grupa przestępcza w okresie 2 lat sprowadziła na rynek ponad 1400 ton suszu tytoniowego. Wysokość strat Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczenia podatku akcyzowego to ponad 644 mln zł.

Zaangażowanie oraz podejmowane przez funkcjonariuszy SG działania na terenie naszego kraju doprowadziły do zabezpieczenia wyrobów akcyzowych o wadze ponad 41 ton oraz urządzeń do produkcji krajanki tytoniowej o wartości ponad 20 mln zł. Zatrzymano ponadto członków grupy przestępczej. Wobec podejrzanych, za zgodą Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, były stosowane środki zapobiegawcze m.in. 14 wniosków o tymczasowe aresztowanie, dozory policji, zakazy opuszczania kraju, poręczenia oraz zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 700 tys. zł. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia przeciwko 16 obywatelom Polski. Jednemu z nich przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, natomiast pozostałym osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty karno-skarbowe. 

 

 

do góry