Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kolejny organizator zatrzymany - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejny organizator zatrzymany

Ewelina Szczepańska
03.03.2023

Obywatela Ukrainy zaangażowanego w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy naszego państwa zatrzymali funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

W środę ( 1 marca)  funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze, współdziałając z Wydziałem Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału SG, na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali obywatela Ukrainy, który zaangażowany był w organizację nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze w ramach prowadzonego śledztwa zebrali materiał dowodowy świadczący o tym, że w organizację przekroczenia granicy naszego państwa wbrew przepisom zaangażowany był 45-letni obywatel Ukrainy. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach wystawił postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu podejrzanego mężczyzny. Cudzoziemcowi przedstawiono zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom. Sąd Rejonowy w Siemiatyczach zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania  na okres 3 miesięcy.

W tym roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 99 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy.

film: Podlaski Oddział SG

 

 

 

 

 

do góry