Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Z granicy polsko-białoruskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Z granicy polsko-białoruskiej

Ewelina Szczepańska
02.03.2023

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w trakcie minionej doby (1 marca) ujawnili 93 cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę.

Najwięcej zdarzeń związanych z nielegalną migracją odnotowano na odcinku granicy państwowej ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku. Do Polski wbrew przepisom próbowało tam przedostać się 29 obcokrajowców. 

Grupę cudzoziemców (17 obywateli Syrii i obywatela Somalii), którzy dostali się do Polski wbrew przepisom przez rzekę graniczną Świsłocz, ujawnili funkcjonariusze z Placówki SG w Krynkach. 

Pozostałe zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Szudziałowie, Narewce, Białowieży i Czeremsze. Wśród zatrzymanych cudzoziemców byli obywatele: Syrii, Afganistanu, Jemenu, Somalii, Sudanu, Turcji, Iranu, Iraku. 

do góry