Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przez granicę bez ważnych dokumentów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przez granicę bez ważnych dokumentów

Ewelina Szczepańska
02.02.2023

Wczoraj funkcjonariusze z Placówki SG w Zakopanem w m. Jurgów ( powiat tatrzański) zatrzymali czterech obywateli Mołdawii, którzy przebywali na terytorium RP bez ważnych dokumentów.

Cudzoziemcy, w wieku od 33 do 56 lat, nie mieli ważnej wizy, ani innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do przebywania w naszym kraju. Okazało się także, że nielegalnie przekroczyli granicę z Niemiec do Polski. Na podstawie okazanych do kontroli paszportów i zawartych w nich stempli wjazdowych ustalono, że legalny pobyt cudzoziemców w ramach ruchu bezwizowego skończył się w trakcie nieprzerwanego pobytu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w grudniu ubiegłego roku oraz w styczniu 2023 r. Cudzoziemcy ani nie zalegalizowali pobytu w Niemczech, ani nawet nie poczynili starań w tym kierunku. Wczoraj (1 lutego) przekroczyli granicę niemiecko-polską. Cudzoziemców pouczono, a Komendant Placówki SG w Zakopanem wszczął postępowania administracyjne i wydał decyzje zobowiązujące obywateli Mołdawii do powrotu do swojego kraju. Nie wjadą również na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres  6 miesięcy.  

do góry