Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Czas ferii zimowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Czas ferii zimowych

25.01.2023

Rozpoczął się czas ferii, a co za tym idzie czas podróży zagranicznych. Większość osób wyjeżdżając poza strefę Schengen wybiera podróże lotnicze. W minionym roku ruch na polskich lotniskach wzrósł o 100 %. W lotniczych przejściach granicznych funkcjonariusze SG odprawili w 2022 roku 16,2 mln osób (w 2021 r.- 8,1 mln). Codziennie średnio w lotniskach odprawia się prawie 45 tys. osób!

Wśród wszystkich przejść granicznych – również lądowych i morskich, w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie, funkcjonariusze SG odprawiają codziennie największa liczbę podróżnych - prawie 15 tys. osób na dobę, dopiero na drugim miejscu jest przejście graniczne w Medyce z wynikiem prawie 12 tys. osób na dobę!

Pośród podróżnych korzystających z lotniczych przejść granicznych dominują ob. Polski – ok. 70% wszystkich podróżnych.

Przygotowując się do wyjazdów zimowych przypominamy, aby pamiętać o kilku ważnych zasadach, dzięki którym będziemy mogli spokojnie, bez przeszkód, wylecieć na odpoczynek i bezpieczenie z niego wrócić:

sprawdź wcześniej swoje dokumenty – czy są ważne i czy mają aktualne dane,

bądź wcześniej na lotnisku,

pilnuj swoich bagaży, nie zostawiaj ich bez opieki, gdyż grozi za to kara grzywny. PAMIĘTAJ! Nie rozstawaj się ze swoim bagażem nawet na chwilę ponieważ każdy bagaż bez widocznego nadzoru traktowany jest przez służby jako potencjalne zagrożenie. Nie bierz żadnych przesyłek od nieznajomych.

nie żartuj o przewożeniu ładunków wybuchowych, zamachach terrorystycznych itp., funkcjonariuszy takie żarty nie śmieszą, a Twoja podróż może skończyć się nim zdążyła się zacząć,

pamiętaj o odpowiedzialnym zachowaniu na lotniskach i w samolotach. Podczas podróży samolotem jesteś zobowiązany do wykonywania poleceń dowódcy statku powietrznego. Jeżeli nie będziesz wykonywać poleceń kapitana samolotu, może on poprosić funkcjonariuszy Straży Granicznej o interwencję, co w rezultacie może zakończyć się to nawet przerwaniem podróży.

należy także pamiętać, o ograniczeniach celno-skarbowych. m.in.: o tym, że wwóz/wywóz do/z Unii Europejskiej niektórych przedmiotów (np. zabytków), określonych ilości środków finansowych,  przedmiotów niebezpiecznych, broni, amunicji lub zwierząt wymaga uzyskania odpowiednich dokumentów/zezwoleń od uprawnionych do ich wydawania organów.

Straż Graniczna zwraca szczególną uwagę na dzieci, niezależnie o tego, czy podróżują pod opieką dorosłych czy samotnie. Straż Graniczna może dokonać szczegółowego sprawdzenia, czy podróż małoletniego odbywa się za wiedzą i zgodą opiekunów prawnych.

Każde dziecko, bez względu na wiek (nawet niemowlę), musi mieć własny dokument uprawniający do przekraczania granicy. W zależności od kierunku podróży jest to dowód osobisty lub paszport. Podróżowanie po krajach strefy Schengen, czyli przy braku kontroli na granicy, nie zwalnia z obowiązku posiadania takiego dokumentu.

UWAGA! Akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o złożeniu wniosku o uzyskanie paszportu lub dowodu osobistego, legitymacja szkolna, legitymacja ubezpieczenia zdrowotnego etc. – nie uprawniają do przekraczania granicy RP i wyjazdu do innych państw.

UWAGA!! Niektóre państwa trzecie, ale także Państwa Członkowskie UE, wymagają specjalnych zgód na podróż dziecka z osobą trzecią. Mogą w tym zakresie być do zrealizowania zróżnicowane procedury, wymagające np. zaopatrzenia się w pełnomocnictwa notarialne/upoważnienia/zezwolenia przetłumaczone na język danego państwa przez tłumacza przysięgłego... wobec tego każdorazowo należy weryfikować ew. istnienie takich wymogów w kontakcie np.:

  • z przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzędem konsularnym państwa docelowego podróży,
  • agentem/przedstawicielem linii lotniczej/przewoźnika drogowego/lotniczego;
  • tour-operatorem;

i dla własnego dobra - zastosować się do nich wybierając się w podróż z osobą małoletnią!

film: Zespół Prasowy KGSG

 

 

do góry