Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zweryfikowali pracę prawie 150 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zweryfikowali pracę prawie 150 cudzoziemców

Konrad SZWED
29.11.2022

Zatrudnienie 148 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie, którzy zakończyli kontrolę w jednej ze spółek mających siedzibę na terenie Wejherowa. Obcokrajowcy kierowani byli do prac na terenie całego kraju w branży przetwórstwa przemysłowego.

W trakcie kontroli strażnicy graniczni ustalili, że pracodawca dopuścił się nielegalnego powierzenia pracy 25 cudzoziemcom, którzy nie posiadali zezwoleń na pracę. Byli to głównie obywatele Ukrainy i Białorusi. Ponadto sam pracodawca z Ukrainy wykonywał funkcję prezesa zarządu bez wymaganego zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Funkcjonariusze stwierdzili także, że pracodawca nie dopełnił obowiązku powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez 2 cudzoziemców oraz nie zawarł umowy z formie pisemnej z cudzoziemcem zwolnionym z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, czym naruszył ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Straż Graniczna wniesie do Sądu Rejonowego w Wejherowie wniosek o ukaranie pracodawcy. Wobec cudzoziemców, którzy nielegalnie pracowali, wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia.

zdj. Morski OSG

do góry