Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wbrew przepisom przez granicę i kolejni zatrzymani kurierzy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wbrew przepisom przez granicę i kolejni zatrzymani kurierzy

Konrad SZWED
28.11.2022

Podczas minionego weekendu (25-27.11.2022 r.) ujawniono 159 cudzoziemców, usiłujących nielegalnie przedostać się z Białorusi na terytorium Polski. Zatrzymano również dwóch pomocników w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Zdarzenia odnotowane zostały na odcinkach służbowej odpowiedzialności dziewięciu Placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej położonych na granicy z Białorusią. Najwięcej prób nielegalnego przekroczenia granicy – 70 miało miejsce w piątek, w sobotę takich zdarzeń było 45 i w niedzielę 44. Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowali się obywatele Afganistanu, Erytrei, Syrii, Indii, Pakistanu, Iraku, Iranu, Kamerunu, Konga, Sudanu i Etiopii. Migranci usiłujący nielegalnie dostać się na terytorium Polski przez rzekę Świsłocz wykorzystali między innym ponton, dostarczony im, a następnie zabrany na swoją stronę granicy przez białoruskie służby.

Zatrzymano także dwóch kurierów usiłujących przewieźć w głąb kraju osoby, które uprzednio nielegalnie przekroczyły granicę. Obywatele Ukrainy, którzy dwoma autami przewozili 6 cudzoziemców, zatrzymani zostali w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w  Mielniku. 

do góry