Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Skontrolowali pracę 133 obcokrajowców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skontrolowali pracę 133 obcokrajowców

Konrad SZWED
25.11.2022

77 cudzoziemców pracowało niezgodnie z obowiązującymi przepisami – ustalili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku, którzy zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z gdańskich firm branży stoczniowej.

Kontrolowany podmiot powierzał pracę cudzoziemcom głównie w charakterze szlifierzy narzędzi, monterów konstrukcji stalowych, malarzy. Strażnicy graniczni przeanalizowali dokumentację kadrową 133 obcokrajowców, głównie obywateli Białorusi, Gruzji, Ukrainy i Rosji. 77 osób pracowało bez wymaganego zezwolenia lub bez zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej. Ponadto pracodawca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia urzędu pracy o 33 cudzoziemcach, którzy nie podjęli pracy, a w przypadku 7 zgłosił nieprawdę. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte po odniesieniu się przedsiębiorcy do stwierdzeń zawartych w protokole z kontroli.

zdj. Morski OSG

do góry