Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Irakijczycy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce, po czym od razu wyjechali do Niemiec - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Irakijczycy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce, po czym od razu wyjechali do Niemiec

Konrad SZWED
23.11.2022

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu oraz w Tuplicach przyjęli kolejnych 5 cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej. Obywatele Iraku złożyli w Polsce wnioski o ochronę międzynarodową i natychmiast wyjechali do Niemiec, by tam złożyć kolejne wnioski o azyl.

Dwóch obywateli Iraku przekazanych zostało przez służby niemieckie 22 listopada funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Zgorzelcu, natomiast trzech kolejnych Irakijczyków przekazanych zostało z Niemiec funkcjonariuszom SG z Tuplic. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt, a że wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

Jak ustalili funkcjonariusze SG obywatele Iraku przybyli na podstawie wiz turystycznych na Białoruś, jednaka w planach od samego początku zamiar przedostania się przez Polskę do Niemiec. W październiku 2021 roku z Białorusi do Polski dostali się nielegalnie, nie posiadając przy sobie żadnych dokumentów. Po przekroczeniu granicy zostali zatrzymani przez Straż Graniczną, a następnie skierowani do strzeżonych ośrodków, gdzie złożyli wioski o udzielenie ochrony międzynarodowej.  Następnie po zwolnieniu ich z ośrodka, nie czekając na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, natychmiast udali się do Niemiec. W Niemczech złożyli kolejne wnioski o azyl. Z uwagi na wyjazd cudzoziemców z Polski Szef Urzędu ds. Cudzoziemców umorzył prowadzone wobec nich postępowania. Obywatele Iraku nie otrzymali azylu na terytorium Niemiec, dlatego, aby uniknąć powrotu do Iraku, po przekazaniu ich Straży Granicznej złożyli oświadczenia o chęci dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski.

Cudzoziemcom wydane zostały kolejny raz Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca, które uprawniają do legalnego pobytu w Polsce, jednak nie uprawniają do swobodnego podróżowania po krajach Unii Europejskiej.

Cudzoziemcy poinformowani zastali, że do czasu wydania wobec nich decyzji w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej mogą zamieszkać w ośrodku dla cudzoziemców powadzonym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

do góry