Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zatrzymano 14 cudzoziemców bez prawa pobytu w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano 14 cudzoziemców bez prawa pobytu w Polsce

Konrad SZWED
21.11.2022

Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali podczas czterech ostatnich dni 14 cudzoziemców, którzy w Polsce przebywali nielegalnie i wbrew przepisom usiłowali przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Za pomocnictwo w popełnieniu tego przestępstwa zatrzymano także dwóch obywateli Ukrainy, Rosjanina i obywatela Azerbejdżanu.

Do pierwszego zatrzymania doszło na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Kaliszu, po informacji przekazanej przez Wielkopolski Urząd Celno – Skarbowy zatrzymali  17 listopada 30-letniego obywatela Ukrainy - kierowcę i właściciela AUDI A6. Zatrzymani zostali również pasażerowie – 18-letni obywatel Ukrainy oraz jadący na tylnym siedzeniu czterej cudzoziemcy podający się za obywateli Egiptu (żaden nie posiadał przy sobie dokumentów tożsamości). Cała grupa została zatrzymana. Obywatele Ukrainy odpowiedzą za to, iż w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, umożliwili lub ułatwili cudzoziemcom pobyt na terytorium Polski wbrew przepisom. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ukraińcy nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Koninie wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji, ponadto zastosował zabezpieczenie majątkowe w łącznej wysokości 4000 zł.Natomiast obywatele Egiptu przyznali się do postawionych im zarzutów niezgodnego z prawem przekroczenia granicy RP z wykorzystaniem podstępu oraz w porozumieniu z innym osobami. Dobrowolnie poddali się karze grzywny w wysokości po 2 tysiące złotych. Ponadto funkcjonariusze SG wszczęli postępowanie mające na celu zobowiązanie cudzoziemców do powrotu do Egiptu. Do czasu zakończenia postępowania, a także do czasu potwierdzenia ich tożsamości i obywatelstwa, cudzoziemcy przebywać będą w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Kolejna grupa (4 obywateli Syrii) zatrzymana została przez patrol ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku w rejonie mostu granicznego Słubice – Frankfurt. Powodem zatrzymania  było nielegalne przekroczenie granicy polsko-niemieckiej oraz nielegalny pobyt w strefie Schengen.  

Następnego dnia funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku wytypowali i zatrzymali do kontroli osobową mazdę. Kierowcą pojazdu był 29-letni obywatel Azerbejdżanu (posiadający ukraińską kartę pobytu), którego pasażerami było 3 obywateli Syrii. Syryjczycy posiadali przy sobie paszporty, a w nich zamieszczone rosyjskie wizy, które nie pozwalają na legalny pobyt w Polsce. Zgodnie twierdzili, że jadą do Niemiec. Kontrola legalności pobytu przeprowadzona wobec nich wykazała, że ani obywatel Azerbejdżanu, ani Syryjczycy nie posiadają dokumentów, na podstawie których mogliby legalnie przebywać w Polsce oraz zgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecka granicę. Obywatele Syrii przyznali się do popełnienia przestępstwa i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1 rok próby. Natomiast obywatel Azerbejdżanu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Natomiast na Dolnym Śląsku funkcjonariusze SG ze Zgorzelca zatrzymali w sobotę 19 listopada obywatela Rosji, 3 obywateli Turcji oraz cudzoziemca podającego się za obywatela Afganistanu. Cała grupa podróżowała autem osobowym na czeskich numerach rejestracyjnych. Obywatel Rosji miał za zadanie dowieźć pozostałych migrantów w miejsce do dogodnego przekroczenia polsko-niemieckiej granicy państwowej. Rosjanin zatrzymany został za udzielenie pomocy cudzoziemcom w przekroczeniu granicy ze Słowacji do Polski oraz za pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa polegającego na nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej. Dodatkowo funkcjonariusze SG ustalili, że Rosjanin przebywa na terytorium Polski nielegalnie. Pozostałych cudzoziemców zatrzymano za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom ze Słowacji oraz za nielegalny pobyt w Polsce. Obywatel Rosji podczas przesłuchania przyznał się, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zabrał 4 cudzoziemców autem osobowym z terytorium Węgier, następnie przewiózł ich tranzytem przez terytorium Słowacji i Polski z zamiarem przywiezienia ich do Niemiec. Za popełnienie tego przestępstwa obywatel Rosji dobrowolnie poddał się karze w 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata.  Wobec pozostałych cudzoziemców powadzone jest postępowanie mające na celu zobowiązanie ich do opuszczenia Polski oraz strefy Schengen.

  • Współpraca służb
    Współpraca służb
  • Zatrzymany pojazd
    Zatrzymany pojazd
do góry