Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Na granicy polsko-białoruskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Na granicy polsko-białoruskiej

Ewelina Szczepańska
17.11.2022

W trakcie minionej doby (16 listopada) funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 25 migrantów usiłujących nielegalnie przedostać się na terytorium Polski . Zatrzymano również pomocnika w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Cudzoziemcy pochodzili z: Syrii, Iraku, Sudanu, Turcji, Kongo i Iranu. Próbowai nielegalnie przekroczyć granicę Polski na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w:  Nowym Dworze, Lipsku, Bobrownikach, Białowieży, Czeremsze i Mielniku.

Zatrzymano także kuriera usiłującego przewieźć w głąb kraju osoby, które wcześniej nielegalnie przekroczyły granice. Obywatel Ukrainy, który przewoził 4. obywateli Syrii został zatrzymany w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w  Lipsku. Wobec kuriera, oprócz zarzutów za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, dodatkowo zostanie wszczęte postępowania administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej go do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzyma on również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 5 lat.

W tym roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali 427 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy.

do góry