Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalnie zatrudnieni w firmie budowlanej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie zatrudnieni w firmie budowlanej

Ewelina Szczepańska
15.11.2022

Funkcjonariusze z Placówki SG w Świnoujściu, którzy przeprowadzili kontrolę w jednej z miejscowych firm branży budowlanej, stwierdzili, że nielegalnie zatrudniono tam 31. cudzoziemców. Obcokrajowcy byli kierowani do wykonywania prac na terenie całego kraju.

W trakcie kontroli funkcjonariusze SG ustalili, że pracodawca dopuścił się nielegalnego powierzenia pracy 31. cudzoziemcom, głównie obywatelom Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Nie posiadali wymaganych zezwoleń na pracę oraz świadczyli ją na innych warunkach niż było to określone w oświadczeniu o powierzeniu im wykonywania pracy. Ponadto funkcjonariusze SG stwierdzili, że firma nie dopełniła obowiązku powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu, bądź niepodjęciu pracy przez łącznie 139 cudzoziemców. Pracodawca, jak stwierdzili kontrolerzy, wobec 12. obcokrajowców podał nieprawidłowe informacje do urzędu. Pracodawca zapoznał się z protokołem z kontroli i nie wniósł do niego uwag. Straż Graniczna wniesie do Sądu Rejonowego w Świnoujściu wniosek o jego ukaranie. Wobec cudzoziemców, którzy nielegalnie pracowali, zostaną wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

do góry