Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przekazani z Niemiec w ramach readmisji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przekazani z Niemiec w ramach readmisji

Ewelina Szczepańska
08.11.2022

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przyjęli kolejnych 10 cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej. Obywatele Iraku oraz Afganistanu w Polsce złożyli wnioski o ochronę międzynarodową, następnie wyjechali do Niemiec.

Schemat nadużywania procedury uchodźczej przez cudzoziemców jest wciąż ten sam. Cudzoziemcy składają wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Polski i otrzymują Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca (które nie upoważniają do przekraczania granicy państwowej), następnie różnymi środkami transportu wyjeżdżają do Niemiec, aby tam złożyć kolejne wnioski o udzielenie azylu. Podobnie było również z przekazanymi wczoraj 8 obywatelami Iraku oraz 2 obywatelami Afganistanu.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu ustalili, że obywatele Iraku oraz Afgańczycy do Polski dostali się w ubiegłym roku, przekraczając nielegalnie polsko-białoruską granicę. Po przekroczeniu zewnętrznej granicy państwowej w miejscu niedozwolonym oraz bez wymaganych dokumentów zostali zatrzymani przez Straż Graniczną. Następnie (na podstawie postanowienia sądu) cudzoziemcy zostali umieszczeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Podczas pobytu w ośrodku złożyli wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce, a gdy zostali zwolnieni od razu zamówili taksówki, którymi wyjechali do Niemiec.Tam złożyli kolejne wnioski o azyl, które zostały rozpatrzone negatywnie. Cudzoziemcy zostali przekazani przez niemiecką policję ponownie do Polski. Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, przy udziale tłumacza języka arabskiego, przyjął od cudzoziemców oświadczenia o chęci dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski i wydał im Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca. Po sporządzeniu dokumentacji służbowej, cudzoziemców skierowano do otwartego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, gdzie będą mogli przebywać do czasu zakończenia prowadzonego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców postępowania uchodźczego.

do góry