Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 17 cudzoziemców przekazano z Niemiec w ramach readmisji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

17 cudzoziemców przekazano z Niemiec w ramach readmisji

Ewelina Szczepańska
04.11.2022

Wczoraj (3 listopada) funkcjonariusze z placówek SG w Zgorzelcu, Wrocławiu-Strachowicach, Kłodzku i w Tuplicach przyjęli 14 cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej. Obcokrajowcy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce, następnie wyjechali do Niemiec. Do naszego kraju przekazano także Gruzina i 2 Białorusinów, którzy nadużyli prawa do swobodnego przemieszczania się w strefie Schengen.

Pięcioro obywateli Iraku zostało przekazanych funkcjonariuszom z Placówki SG w Tuplicach przez niemieckie służby. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt. Wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, dlatego też zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju. Jak ustalili funkcjonariusze SG cudzoziemcy z Iraku przybyli najpierw do Turcji, a następnie na Białoruś. W kwietniu 2022 r. z Białorusi do Polski dostali się nielegalnie, bez wymaganych dokumentów. Po przekroczeniu granicy zostali zatrzymani przez Straż Graniczną, następnie zaś skierowani do otwartego ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej. Złożyli wioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, ale, nie czekając na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, udali się do Niemiec i tam złożyli kolejne wnioski o azyl. Z uwagi na wyjazd cudzoziemców z Polski Szef Urzędu ds. Cudzoziemców umorzył prowadzone wobec nich postępowania. Obywatele Iraku, po przekazaniu, złożyli oświadczenia o chęci dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski.

Funkcjonariusze SG przyjęli także obywatela Turcji, który posiadając polską wizę uprawniającą go do legalnego pobytu w Polsce, nadużył swobody przemieszczania się i wyjechał do Niemiec. Tam został zatrzymany za nielegalny pobyt i przekazano go ponownie do Polski.

Ponadto, w porcie lotniczym we Wrocławiu-Strachowicach, funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli 5 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemcy, drogą lotniczą, zostali przekazani do Polski z Francji. Ustalono, że Czeczeni w lipcu br. w Placówce SG w Terespolu złożyli wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej na terytorium naszego państwa. Okazało się jednak, że złożenie wniosku było wyłącznie pretekstem do przekroczenia zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Cudzoziemcy wykorzystali procedurę uchodźczą, aby zrealizować podjętą wcześniej decyzję o wyjeździe do Francji. Po przekazaniu złożyli oświadczenia o chęci dalszego ubiegania się o udzielenie im ochrony międzynarodowej na terytorium Polski.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu przyjęli od służb niemieckich obywatela Togo, obywatela Iraku oraz obywatela Syrii, którzy nadużyli procedury uchodźczej. Cudzoziemcy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce i następnie udali się do krajów Europy Zachodniej. Złożyli kolejne wnioski o azyl min. w Niemczech i w Belgii . Po udzieleniu im odmowy zostali przekazani do Polski. Wszyscy wyrazili chęć dalszego ubiegania się o ochronę międzynarodową w naszym kraju. Zostali poinformowani, że do czasu wydania wobec nich decyzji przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie mogą opuszczać Polski i mają możliwość zamieszkania w jednym z otwartych ośrodków dla cudzoziemców. Funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu przyjęli również od strony niemieckiej obywatela Gruzji oraz obywatela Białorusi, którzy niezgodnie z prawem przekroczyli polsko-niemiecką granicę i zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kłodzku przejęli obywatela Białorusi, którego do Polski przekazała czeska policja. Okazało się, że cudzoziemiec mieszkał i pracował przez kilka miesięcy w Polsce, następnie wyjechał do Czech, gdzie chciał się ukryć przed polską policją. Był poszukiwany w naszym kraju za kradzieże. Białorusin złożył w Czechach wniosek o azyl. Po przekazaniu go do Polski oświadczył, że chce ubiegać się o ochronę międzynarodową na terenie naszego państwa.

 
do góry