Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zatrudnieni wbrew obowiązującym przepisom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrudnieni wbrew obowiązującym przepisom

Ewelina Szczepańska
04.10.2022

Kontrola dokumentów 419 cudzoziemców, przeprowadzona w jednej z agencji pracy w Zielonej Górze, wykazała, że aż w stosunku do 404 osób pracodawca nie dopełnił spoczywających na nim obowiązków.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz powierzania im wykonywania pracy w jednej z agencji pracy w Zielonej Górze. Skontrolowano legalność zatrudnienia 419 cudzoziemców. Okazało się m.in., że prezes kontrolowanej agencji pracy nie poinformowała pisemnie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze o niepodjęciu pracy przez 398 cudzoziemców. Nie poinformowała także pisemnie Wojewody Lubuskiego, który wydał zezwolenie na pracę o niepodjęciu pracy przez 6 cudzoziemców. Funkcjonariusze ustalili także, że zatrudniła niezgodnie z przepisami 2 obywateli Gruzji, którzy przebywali w Polsce nielegalnie oraz obywatela Ukrainy, którego pobyt w Polsce również od 4 lat był nielegalny. Dodatkowo dane cudzoziemca figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego kraju jest niepożądany. Zarówno wobec pracodawcy, jak i pracowników skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Pracodawcom, za powierzenie pracy niezgodnie z przepisami, grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

do góry