Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Konferencja w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

Konrad SZWED
23.09.2022

W dniach od 20 do 22 września, w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, odbyła się konferencja: „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu”. Inaugurowała oddanie do użytku nowoczesnego hangaru szkoleniowego wraz z budynkiem internatowym. To jedyny tego typu obiekt szkoleniowy w Polsce.

Uroczyście otworzył nowo wybudowany obiekt szkoleniowy Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec. Zastępca Komendanta Głównego SG podkreślił ogromną rolę inwestycji na rzecz szkolenia służb mundurowych. Nowoczesny obiekt szkoleniowy będzie miejscem wymiany doświadczeń polskich funkcjonariuszy z ich kolegami z całego świata. Umożliwi przede wszystkim realizację szkoleń w obszarze prowadzenia wspólnych operacji powrotowych.

Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu płk SG Jacek Wysokiński przywitał zaproszonych gości. Następnie, wyraził przekonanie, że nowoczesna baza szkoleniowa (hangar z symulatorem samolotu) pozwoli na wzmocnienie kwalifikacji posiadanych przez funkcjonariuszy SG oraz personelu innych służb z Państw Członkowskich UE oraz z państw spoza UE, właściwych w zakresie organizacji i przeprowadzania operacji powrotowych. Uroczystość była ponadto okazją do wręczenia gen. bryg. SG Grzegorzowi Niemcowi Odznaki Pamiątkowej Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu w dowód uznania za wspieranie działań statutowych Ośrodka.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa SWiA, przedstawiciele Agencji Frontex, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia SG, a także dyrektorzy biur i zarządów KG SG oraz przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców. Obecni byli także przedstawiciele samorządu lokalnego, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z ośrodkiem.

Obiekt jest przeznaczony do prowadzenia szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przedstawicieli służb Unii Europejskiej, ale też tych z państw spoza UE, które biorą udział w przymusowych operacjach powrotowych, wykonywanych drogą lotniczą i lądową. Będą się tutaj odbywały szkolenia specjalistyczne, kursy doskonalące i warsztaty, przygotowujące funkcjonariuszy eskortujących i dowódców doprowadzeń, a także szkolenia innego personelu zaangażowanego w operacje powrotowe. W hangarze, obok symulatora samolotu, znajdują się również nowoczesne multimedialne sale wykładowe oraz sale treningowe.

Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pokaz dynamiczny w wykonaniu funkcjonariuszy z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG, stanowiący jeden z możliwych scenariuszy przeprowadzania doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą. W części wykładowej konferencji prezentacje i wykłady przedstawili m.in.: Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG mjr SG Paweł Hołoweńko nt.: „Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – instrument finansowy wspierania powrotów przymusowych cudzoziemców”, Zastępca Komendanta ds. logistycznych OSS SG w Lubaniu płk SG Marek Krzywicki nt.: „Realizacja projektu budowy hangaru szkoleniowego symulatora statku powietrznego – wyzwania i efekty”. Przedstawiciele Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu omówili zagadnienia związane z realizacją powrotów przymusowych cudzoziemców oraz działaniami Straży Granicznej w zakresie wspierania powrotów dobrowolnych. Wykład nt.: „Polityka migracyjna Unii Europejskiej w kontekście realizacji powrotów cudzoziemców” wygłosiła ponadto dr Barbara Kowalczyk Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja nt.: „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu” została zrealizowana w ramach projektu 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów - część II”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu  Azylu, Migracji i Integracji.

Hangar wraz z infrastrukturą towarzyszącą powstał w ramach projektu: 1/10-2019/BK-FAMI „Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkoleń z zakresu powrotów przymusowych cudzoziemców”.

tekst źródłowy, zdj. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

film: Zespół Prasowy KGSG

 

 

 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
 • Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
  Podsumowanie konferencji nt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu"
do góry