Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Egipcjanin musi wrócić do swojej ojczyzny - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Egipcjanin musi wrócić do swojej ojczyzny

Konrad SZWED
07.09.2022

Wczoraj w następstwie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie został zatrzymany 23-letni obywatel Egiptu.

Cudzoziemiec okazał funkcjonariuszom paszport ważny do 2025 r., wydany przez władze Egiptu. Jak ustalono, mężczyzna pod koniec lutego br. przekroczył zewnętrzną granicę Schengen z Ukrainy do Słowacji, a następnie udał się do Austrii. Stamtąd na początku marca trafił do Polski. Cudzoziemiec złożył do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie drogą pocztową wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Formularz zawierał jednak braki formalne.

Do chwili obecnej obywatel Egiptu nie uzyskał żadnego dokumentu, legalizującego jego pobyt na terytorium RP oraz Strefy Schengen. Biorąc pod uwagę opisany wyżej stan faktyczny, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie dokonali zatrzymania cudzoziemca w związku z zaistnieniem przesłanek, uzasadniających wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (art. 302 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach).

Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 1 roku.

do góry