Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Cudzoziemcy ujawnieni na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemcy ujawnieni na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG

Konrad SZWED
11.08.2022

Wczoraj (10.08.2022 r.) funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali 36 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Z kolei na odcinku polsko-litewskiej granicy państwowej zatrzymano kuriera przewożącego nielegalnych migrantów.

Zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Białowieży, Krynkach i Płaskiej. Cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę naszego państwa, pochodzili z Jemenu, Syrii, Egiptu i Kuby.

Z kolei funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak wspólnie z funkcjonariuszami z Placówki SG w Gołdapi zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził 4 obywateli Iraku i 2 obywateli Egiptu. Cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Zostali zatrzymani. Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie.

Zgodnie z art. 264 § 3 Kodeksu karnego „Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Dodatkowo otrzymają zakaz wjazdu do krajów Schengen na 5 lat.

do góry