Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Tymczasowy areszt dla agresywnego Bahamczyka podróżującego do Miami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tymczasowy areszt dla agresywnego Bahamczyka podróżującego do Miami

Konrad SZWED
10.08.2022

Tymczasowym aresztowaniem zakończyła się podróż agresywnego obywatela Bahamów, który w miniony weekend sforsował zabezpieczenia punktu kontroli granicznej oraz zaatakował funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

W trakcie weryfikacji warunków pobytu cudzoziemca na terytorium państw Schengen realizowanej przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie 23-letni mężczyzna siłowo sforsował zabezpieczenia punktu kontroli granicznej, udając się w kierunku wyjścia do samolotu.

Pomimo wezwań funkcjonariuszy Straży Granicznej do zachowania zgodnego z prawem mężczyzna oddalał się od punktu kontroli granicznej. Z uwagi na siłowe przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom, przystąpiono do zatrzymania pasażera. Podczas interwencji cudzoziemiec był bardzo pobudzony, usiłował odebrać broń jednemu z interweniujących funkcjonariuszy. Ponadto kierował w stronę funkcjonariuszy Straży Granicznej obraźliwe słowa, a jego agresywne zachowanie doprowadziło ostatecznie do naruszenia nietykalności cielesnej mundurowych. Po obezwładnieniu mężczyznę doprowadzono do pomieszczeń służbowych w celu przeprowadzenia dalszych czynności.

Wobec pasażera zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźnie przedstawiono zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, a także zarzuty stosowania przemocy w celu zmuszenia funkcjonariuszy Straży Granicznej do zaniechania prawnej czynności służbowej oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy podczas pełnienia obowiązków służbowych, tj. o czyny z art. 264§2 kk oraz art. 224 § 2 kk. w zb. z art. 222 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk.

Po przedstawieniu zarzutów mężczyzna, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Ponadto Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wszczął wobec cudzoziemca postępowanie administracyjne w kierunku zobowiązania do powrotu.

Ze względu na zachowanie i nienaturalne pobudzenie 23-letniego ob. Bahamów podczas zdarzenia, zlecono przeprowadzenie badań toksykologicznych krwi w celu potwierdzenia, czy mężczyzna był pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Poszkodowani funkcjonariusze w związku z odniesionymi obrażeniami, zostali przebadani przez lekarza medycyny sądowej, a wydana opinia będzie miała wpływ na ostateczną kwalifikację prawną popełnionego czynu zabronionego.

do góry