Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali nielegalnie w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali nielegalnie w Polsce

Ewelina Szczepańska
05.08.2022

Pracowali bez odpowiednich zezwoleń, na warunkach innych niż wcześniej uzgodnione, a prezes jednej z firm przekazywał urzędom nieprawdziwe informacje – ustalili funkcjonariusze z Morskiego Oddziału SG, którzy skontrolowali legalność zatrudnienia i powierzania pracy cudzoziemcom w trzech firmach na terenie trójmiasta.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Gdańsku kontrolowali firmę zajmującą się przewozem osób. Analizą objęto dokumentację związaną z powierzeniem pracy 407 cudzoziemcom, którzy podjęli tam zatrudnienie w charakterze taksówkarzy. Jak ustalili funkcjonariusze SG, 57 cudzoziemców wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Główne naruszenia dotyczyły wypracowania dużo większej liczby godzin niż w zarejestrowanym oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Sprawdzono miejscową firmę, w której cudzoziemcy wykonywali prace jako robotnicy budowlani. Zweryfikowano w sumie zatrudnienie 61 osób, z czego połowa miała powierzoną pracę na innych warunkach niż określone w odpowiednim oświadczeniu lub decyzji wojewody. Dodatkowo funkcjonariusze SG ujawnili 30 przypadków, w których cudzoziemcy pracowali na innych warunkach niż określone w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Jedna osoba pracowała, przebywając w Polsce nielegalnie. W trakcie kontroli funkcjonariusze stwierdzili także, że prezes zarządu firmy przekazał do urzędu pracy nieprawdziwe informacje o podjęciu pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez 6 cudzoziemców. Pracodawca został ukarany mandatem, dodatkowo do sądu zostanie wobec niego skierowany wniosek o ukaranie.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Elblągu stwierdzili także 17 przypadków nielegalnego wykonywania pracy oraz 16 przypadków nielegalnego powierzania wykonywania pracy w agencji pracy tymczasowej. Stwierdzono, że pełniący w niej funkcję prezesa zarządu spółki cudzoziemiec nie miał na to wymaganego zezwolenia. Ponadto, jako osoba odpowiedzialna za zatrudnianie cudzoziemców w firmie, w 16 przypadkach powierzył wykonywanie pracy bez odpowiedniego zezwolenia na pracę. Dodatkowo w 25 przypadkach nie powiadomił właściwego urzędu pracy o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. W trakcie kontroli elbląscy strażnicy graniczni zweryfikowali dokumenty łącznie 74 cudzoziemców.

do góry