Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalnie przebywali w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nielegalnie przebywali w Polsce

Ewelina Szczepańska
06.07.2022

Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali 3 obywateli Mołdawii, 3 Gruzinów, obywatela Iraku oraz obywatela Rosji, cudzoziemca pochodzącego z Syrii i cudzoziemca podającego się za obywatela Somalii.

Funkcjonariusze  ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki  w Świecku zatrzymali podróżującego w kierunku granicy z Niemcami samochodem osobowym 26-letniego obywatela Iraku. Mężczyzna posiadał przy sobie jedynie przepustkę z litewskiego ośrodka dla cudzoziemców. Dokument ten nie upoważnia jednak nikogo do przekraczania granicy państwowej. Z uwagi na nielegalny pobyt w Polsce i usiłowanie niezgodnego z prawem przekroczenia granicy państwowej wobec cudzoziemca prowadzone są dalsze czynności. 

W rejonie mostu granicznego w Słubicach polsko-niemiecki patrol ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymał również kierowcę osobowego auta, 27-letniego cudzoziemca pochodzącego z Syrii. Mężczyzna podczas kontroli posłużył się podrobionym greckim prawem jazdy. Nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, które uprawniałyby go do legalnego pobytu w Polsce, ani tez do zgodnego z prawem przekraczania granicy państwowej. Obecnie wobec cudzoziemca prowadzone są czynności procesowe z uwagi na popełnione przez niego przestępstwo polegające na posługiwaniu się podrobionym dokumentem.

Ponadto funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali 2 obywateli Gruzji oraz obywatela Mołdawii, którzy nie posiadali żadnych dokumentów na podstawie których mogliby przebywać w Polsce zgodnie z prawem. Okazało się także, że dane jednego z obywateli Gruzji zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt w naszym kraju jest niepożądany z uwagi na wydany wobec niego prawomocny

W Poznaniu natomiast funkcjonariusze SG prowadzili czynności służbowe wobec obywatela Gruzji, który przeterminował swój pobyt w Polsce oraz w innych państwach strefy Schengen. Z uwagi na nielegalny pobyt w Polsce cudzoziemiec otrzyma decyzję, na podstawie której będzie musiał wyjechać z Polski. 

Na Dolnym Śląsku funkcjonariusze z Placówki SG w Kłodzku zatrzymali obywatela Rosji oraz 2 obywateli Mołdawii. Powodem zatrzymania było nielegalne przekroczenie granicy państwowej z Czech do Polski, a także nielegalny pobyt w naszym kraju. Z uwagi na posiadane przez cudzoziemców niemieckie tytuły pobytowe, cudzoziemców pouczono o konieczności natychmiastowego powrotu do Niemiec.

Dodatkowo w dolnośląskiem funkcjonariusze SG ze Zgorzelca zatrzymali cudzoziemca podającego się za obywatela Somalii przekazanego przez policję. Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów tożsamości. Miał jednak sobie przy sobie dokumenty, z których wynikało, że ma zgłosić się do ośrodka dla cudzoziemców w Niemczech. Cudzoziemiec jednak niezgodnie z prawem przekroczył granicę polsko-niemiecką i przebywał w naszym kraju nielegalnie. Funkcjonariusze SG podjęli czynności w celu przekazania cudzoziemca do Niemiec w ramach readmisji.

 

do góry