Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zmiana organizacji ruchu na przejściu granicznym w Korczowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmiana organizacji ruchu na przejściu granicznym w Korczowej

20.06.2022

Od 20.06 br. na przejściu granicznym w Korczowej strona ukraińska czasowo wstrzymała odprawy autokarów na kierunku wyjazdowym z Ukrainy/wjazd do Polski. Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest rozpoczęciem prac nad przygotowaniem infrastruktury do odprawy autokarów na platformie autostradowej.

Od 20 czerwca na przejściu granicznym w Korczowej uruchomiono terminal autostradowy do odpraw ruchu osobowego (kierunek wjazdowy do RP). Dzięki przeniesieniu ruchu osobowego na terminal autostradowy, dwukrotnie zwiększono liczbę pasów dedykowanych do odpraw samochodów ciężarowych wjeżdżających do Polski. Od dziś odprawa samochodów ciężarowych będzie się odbywała na 10 pasach odpraw (docelowo na 11).

Przeniesienie kontroli samochodów osobowych (kierunek wjazdowy do RP) na terminal autostradowy, ma na celu znacznie zwiększenie przepustowości przejścia w zakresie ruchu towarowego.

Odprawa samochodów osobowych na kierunku wjazdowym do Polski, prowadzona jest na sześciu kabinach terminala zlokalizowanego tuż przy autostradzie A4. Na pasach dla ruchu osobowego wykorzystano tzw. ukośne kabiny kontrolerskie w systemie „ONE STOP” (kontrola SG oraz KAS podczas jednego zatrzymania pojazdu). Jest to bliźniacze rozwiązanie do stosowanego już na przejściu granicznym w Medyce.

Tymczasowo autobusy wjeżdżające do Polski są po stronie ukraińskiej kierowane na sąsiednie przejścia graniczne. Odprawa autobusów na kierunku wyjazdowym z Polski / wjazd do Ukrainy odbywa się na dotychczasowych zasadach.

 

do góry