Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zatrzymani w drodze do Niemiec - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymani w drodze do Niemiec

Ewelina Szczepańska
14.06.2022

Patrol Straży Granicznej z Placówki SG w Czarnej Górnej zatrzymał dwóch obywateli Afganistanu, którzy pieszo przekroczyli polsko-ukraińską granicę na Podkarpaciu.

Zdarzenie miało miejsce w okolicach przygranicznej miejscowości Michniowiec (pow. bieszczadzki). Funkcjonariusze z Placówki SG w Czarnej Górnej, patrolując rejon placówki, zauważyli dwóch cudzoziemców. Okazało się, że by;li to obywatele Afganistanu, którzy chwilę wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę z Ukrainy. 24-latkowie nie mieli przy sobie dokumentów. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami SG przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy i dodali, że ich krajem docelowym były Niemcy. Chcieli dołączyć do mieszkających tam znajomych. Byli w dobrej kondycji pomimo sześciodniowej wędrówki przez trudno dostępne, zalesione i górzyste rejony. W Placówce meżczyźni otrzymali posiłek, udostępniono im również suszarnię do ubrań. Decyzją sądu zostali umieszczeni na okres 3 miesięcy w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

do góry