Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Weekend na polsko-białoruskiej granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Weekend na polsko-białoruskiej granicy

Ewelina Szczepańska
13.06.2022

W miniony weekend polsko-białoruską granicę nielegalnie próbowało przekroczyć 48 cudzoziemców. W piątek – 19 osób, w sobotę – 14 i w niedzielę – 15 osób.

Zdarzenia miały miejsca na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w: Czeremsze, Białowieży, Lipsku, Mielniku, Narewce, Dubiczach Cerkiewnych, Kuźnicy, Krynkach i w Płaskiej. Ujawnieni nielegalni migranci pochodzili  z: Jemenu, Syrii, Indii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Kongo, Afganistanu, Mali, Egiptu, Beninu i Togo.

Natomiast już dzisiejszej doby na terytorium Polski nielegalnie usiłowało przedostać się  26 cudzoziemców.

 

do góry