Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Gruzin zatrzymany przez Straż Graniczną z Warszawy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Gruzin zatrzymany przez Straż Graniczną z Warszawy

Konrad SZWED
07.06.2022

Wczoraj (6 czerwca 2022 roku) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali obywatela Gruzji za nielegalny pobyt oraz przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. W chwili zatrzymania u mężczyzny ujawniono cztery sfałszowane gruzińskie prawa jazdy, a jego dane figurowały w systemach SG jako osoby niepożądanej na terytorium państw strefy Schengen.

Funkcjonariusze z Zespołu do spraw Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych z Placówki Straży Granicznej w Warszawie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec 25-letniego cudzoziemca podającego się za obywatela Gruzji. Mężczyzna legitymował się oryginalnym gruzińskim paszportem, lecz jego dane figurowały w systemie SIS II jako osoby niepożądanej na terytorium państw strefy Schengen – zakaz wjazdu na ten obszar przez okres 2 lat (wpisu dokonała strona szwedzka). Niestety cudzoziemiec, chcąc ominąć tę sankcję, celowo zmienił nazwisko i wyrobił nowy dokument podróży. Na jego podstawie przedostał się do Polski od strony Czech, naruszając w ten sposób art. 264 § 2 kk. czyli przekroczył granicę państwa wbrew przepisom podstępem. Ponadto, w trakcie czynności u mężczyzny ujawniono cztery gruzińskie prawa jazdy. Dokumenty zostały sfałszowane przez podrobienie na wzór oryginalnych.
W związku z tym, że cudzoziemiec, mając pełną świadomość, że obowiązuje wobec niego zakaz wjazdu do Polski i innych państw obszaru Schengen dokonał celowo zmiany danych personalnych i na tej podstawie nielegalnie przekroczył granicę RP – został zatrzymany. Wszczęto wobec niego postępowanie przygotowawcze w sprawie, przedstawiając mu zarzuty z art. 264 § 2 kk. oraz 270 § 1 kk. do których się przyznał. Z uwagi na realne ryzyko ucieczki, ukrycia się bądź zatarcia śladów przez mężczyznę, jeszcze dzisiaj Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wystąpi do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie V Wydział Karny z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania.

do góry