Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych na Tactical Prison Rescue 2022 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych na Tactical Prison Rescue 2022

Ewelina Szczepańska
02.06.2022

W dniach od 23 do 27 maja funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych (ZIS) z Placówki SG w Krakowie-Balicach  uczestniczyli w VII Manewrach Ratowniczo-Taktycznych grup specjalnych.

Tegoroczne ćwiczenia przeprowadzono w ramach projektu Tactical Prison Rescue 2022, których organizatorem była Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu. W przedsięwzięciu wzięło udział 30 czteroosobowych grup z jednostek podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

W trakcie kilkudniowych  manewrów funkcjonariusze ZIS brali udział w warsztatach, szkoleniach oraz wykładach, a także wykonywali praktyczne zadania, polegające m.in. na zatrzymywaniu niebezpiecznych osób (zarówno w dzień jak i w nocy), odbijaniu zakładników, a także ewakuacji rannych i udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. Uczestnictwo w ćwiczeniach pozwoliło funkcjonariuszom ZIS sprawdzić poziom wyszkolenia, umożliwiło wymianę doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych procedur na wypadek zagrożenia i niespodziewanych zdarzeń.

 

 

 

zdj. Paweł Kucharski/Travart

 • Funkcjonariusze ZIS na Tactical Prison Rescue 2022
  Funkcjonariusze ZIS na Tactical Prison Rescue 2022
 • Funkcjonariusze ZIS na Tactical Prison Rescue 2022
  Funkcjonariusze ZIS na Tactical Prison Rescue 2022
 • Funkcjonariusze ZIS na Tactical Prison Rescue 2022
  Funkcjonariusze ZIS na Tactical Prison Rescue 2022
 • Funkcjonariusze ZIS na Tactical Prison Rescue 2022
  Funkcjonariusze ZIS na Tactical Prison Rescue 2022
 • Funkcjonariusze ZIS na Tactical Prison Rescue 2022
  Funkcjonariusze ZIS na Tactical Prison Rescue 2022
do góry