Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Centralne obchody Święta Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Centralne obchody Święta Straży Granicznej

Ewelina Szczepańska
13.05.2022

12 maja, mszą św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w Katedrze w Koszalinie, rozpoczęły się oficjalne obchody 31. rocznicy utworzenia Straży Granicznej. W obchodach święta formacji wzięli udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

W okolicznościowym wystąpieniu generał Praga wyraził wdzięczność funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej za zaangażowanie w codzienną, niebezpieczna służbę i ciężką pracę - (...) To dla mnie wielki zaszczyt i honor, że mogę stać na czele formacji, której funkcjonariusze z pełnym oddaniem strzegą bezpieczeństwa granic naszej Ojczyzny. W mojej ocenie jesteśmy godnymi spadkobiercami chlubnych tradycji pierwszych polskich formacji granicznych - przedwojennej Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza. Tak jak nasi poprzednicy - wstępując w szeregi Straży Granicznej ślubowaliśmy „służyć wiernie Narodowi Polskiemu”, a także „strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia” . Wierność rocie złożonego ślubowania potwierdziliśmy w ostatnim okresie powiedział komendant. 

Podziękował również za wspólną służbę w szczególnym okresie dla Polski funkcjonariuszom Policji, strażakom PSP i OSP, żołnierzom Wojska Polskiego . - Te wyjątkowe sytuacje i kryzys, z jakim przyszło nam się zmierzyć, utwierdziły mnie w przekonaniu, że broniąc suwerenności naszej Ojczyzny wspólnie z innymi służbami, jesteśmy spójnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. 

Komendant Główny Straży Granicznej podziękował funkcjonaruszom Straży Granicznej za ofiarną służbę, pogratulował ponadto mianowanym na pierwszy stopień oficerski: - Wasze osobiste zaangażowanie w służbę stanowi fundament, na którym Straż Graniczna buduje swoją pozycję i przyszłość. Nawet najlepsze, najbardziej nowoczesne wyposażenie nie zagwarantuje bezpieczeństwa bez dobrze wyszkolonych i zaangażowanych w swoje zadania funkcjonariuszy (...) życzę Wam wielu sukcesów, poczucia dumy z pełnionej służby i pracy zawodowej, a także zdrowia oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym (...) Bądźcie zawsze wierni Rzeczypospolitej Polskiej i rocie złożónego ślubowania - powiedział komendant.

Spotykamy sie w szczególnym czasie, kiedy ta służba w Straży Granicznej od ponad dwóch lat jest szczególonie trudna, wymaga szczególnej, wzmożonej odpowiedzialności, ogromnego wysiłku i wiąże się niewątpliwie ze zwiększonym ryzykiem  powiedział, zwracając się do uczestników uroczystości, Prezydent RP Andrzej Duda. – Jesteśmy tutaj z powodu Święta Straży Granicznej, jej funkcjonariuszy i pracowników, po to, żeby oddać państwu wspólnie i słowem i swoją obecnością głębokie wyrazy naszego szacuku - dodał prezydent. Podziękował również funkcjonariuszom formacji za serce i pomoc, okazane uchodźcom z Ukrainy - Dziękuję, że okazaliście wielkie serce i zrozumienie naszym sąsiadom z Ukrainy. To, że stworzyliśmy taką relację z naszymi sąsiadami będzie na pokolenia. Dziękuję, że wyciągnęliście rękę do dzieci, matek i żon tych, którzy walczą. Wiem, że była to bardzo ciężka służba. 

 Dziękuję Państwu za ostatnie dwa lata, które były czasem niezwykle trudnym, chciałbym wyrazić słowa swojego uznania i podziękowania za Wasz profesjonalizm – powiedział w swoim wystąpieniu, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, Podsekretarz Stanu w MSWiA Bartosz Grodecki. 

Komendant Główny Straży Granicznej Tomasz Praga, w trakcie uroczystości, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W tym roku z okazji Święta Straży Granicznej na pierwszy stopień oficerski promowanych zostało 155 funkcjonariuszy. Kurs oficerski trwał 6 miesięcy, odbywał się w Kętrzynie i w Koszalinie.

W trakcie tegorocznych obchodów święta po raz pierwszy została zaprezentowana pieśń pt. „Na straży granic” . Autorem tekstu jest kpr. SG Piotr Saczek z Morskiego Oddziału SG, laureat konkursu literackiego Straży Granicznej. Muzyka i aranżacja utworu – Bolesław Szulia. Na szczególną uwagę zasługuje tekst refrenu, nawiązujący do chlubnych tradycji KOP-u, a  historyczne akcenty zawarte w zwrotkach wskazują na ciągłość tradycji od formacji granicznych II RP do współczesnej Straży Granicznej. Utwór wykonała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, pod kierownictwem ppłk. SG Leszka Mieczkowskiego. 

Uroczystości zakończyła prezentacja musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SG oraz defilada pododdziałów kadry Centralnego Ośrodka Szkolenia SG i nowo promowanych funkcjonariuszy SG.

W obchodach Święta Straży Granicznej wzięli udział: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, Podsekretarz Stanu w MSWiA Bartosz Grodecki, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny, Prezes IPN Karol Nawrocki, Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, reprezentujący również Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawiciele urzędów centralnych, szefowie służb mundurowych podległych MSWiA oraz na co dzień współpracujących z formacją, Przewodniczący NSZZ FSG i przedstawiciele duchowieństwa.

 

zdj. st. chor. SG Paweł Kowaleczko (Biuro Prezydialne KGSG)

***

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie powstał 19 marca 1992 roku. Jest to jedna z trzech szkół Straży Granicznej. Kształci funkcjonariuszy na wszystkich poziomach szkolenia – od szkolenia podstawowego, po przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG (kurs oficerski). W trakcie 30 lat istnienia Ośrodka wyszkolono ponad 127 tysięcy osób - 27 383 absolwentów szkoleń kwalifikowanych (w tym 2 500 oficerów) oraz blisko 100 tysięcy absolwentów przedsięwzięć w ramach centralnego doskonalenia zawodowego tj. kursów doskonalących i szkoleń specjalistycznych.

 

 • Obchody Święta Straży Granicznej w COSSG w Koszalinie
  Obchody Święta Straży Granicznej w COSSG w Koszalinie
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
 • Msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników SG w Katedrze w Koszalinie
  Msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników SG w Katedrze w Koszalinie
 • Msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników SG w Katedrze w Koszalinie
  Msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników SG w Katedrze w Koszalinie
 • Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga bierze udział we mszy św. w intencji funkcjonariuszy SG w Katedrze w Koszalinie
  Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga bierze udział we mszy św. w intencji funkcjonariuszy SG w Katedrze w Koszalinie
 • Obchody Święta Straży Granicznej w COSSG w Koszalinie
  Obchody Święta Straży Granicznej w COSSG w Koszalinie
 • Obchody Święta Straży Granicznej w COSSG w Koszalinie
  Obchody Święta Straży Granicznej w COSSG w Koszalinie
 • Obchody Święta Straży Granicznej w COSSG w Koszalinie
  Obchody Święta Straży Granicznej w COSSG w Koszalinie
 • Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga wygłasza okolicznościowe przemówienie
  Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga wygłasza okolicznościowe przemówienie
 • Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
  Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Komendant Główny SG zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
  Komendant Główny SG zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga bierze udział w obchodach Święta SG w COSG w Koszalinie
  Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga bierze udział w obchodach Święta SG w COSG w Koszalinie
 • Wprowadzenie pocztu sztandarowego Komendy Głównej SG
  Wprowadzenie pocztu sztandarowego Komendy Głównej SG
 • Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga promuje prymusa kursu oficerskiego
  Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga promuje prymusa kursu oficerskiego
 • Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga promuje na stopień podporucznika SG
  Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga promuje na stopień podporucznika SG
 • Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga gratuluje nowo promowanym na stopień podporucznika SG
  Komendant Główny SG gen. dyw. SG T. Praga gratuluje nowo promowanym na stopień podporucznika SG
 • Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG W. Gorzkowska przed promowaniem absolwentów kursu oficerskiego
  Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG W. Gorzkowska przed promowaniem absolwentów kursu oficerskiego
 • Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG W. Gorzkowska promuje na stopień podporucznika SG
  Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG W. Gorzkowska promuje na stopień podporucznika SG
 • Prezydent RP A. Duda wygłasza okolicznościowe przemówienie
  Prezydent RP A. Duda wygłasza okolicznościowe przemówienie
 • Orkiestra Reprezentacyjna SG uczestniczy w obchodach Święta Straży Granicznej w COSSG w Koszalinie
  Orkiestra Reprezentacyjna SG uczestniczy w obchodach Święta Straży Granicznej w COSSG w Koszalinie
 • Defilada na zakończenie uroczystości w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie
  Defilada na zakończenie uroczystości w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie
 • Komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia SG, kadra kierownicza SG biorą udział w obchodach Święta SG w Koszalinie
  Komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia SG, kadra kierownicza SG biorą udział w obchodach Święta SG w Koszalinie
 • Defilada na zakończenie uroczystości w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie
  Defilada na zakończenie uroczystości w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie
do góry