Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej - Zarząd Graniczny -

Nawigacja

Zarząd Graniczny

Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej

Autor:
14.05.2008

Dyrektor płk SG Grzegorz OPALIŃSKI
Adres al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Telefon +48 22 500 40 40
Fax +48 22 500 47 86
Mail zg.kg@strazgraniczna.pl
Opis Zarząd Graniczny jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej nadzorującą i koordynującą wykonywanie zadań przez terenowe organy Straży Granicznej.

W zakresie: 
 • ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających granicę państwową;
 • kontroli ruchu i transportu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej;
 • sprawowania nadzoru nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzegania przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach.

W skład Zarządu wchodzą:

 1.   Kierownictwo;
 2.   Zespół Stanowisk Samodzielnych;
 3.   Wydział Zagospodarowania Granicy i Informacji (WZGiI ZG KGSG);
 4.   Wydział Organizacji i Techniki (WOiT ZG KGSG);
 5.   Wydział Służby Granicznej (WSG ZG KGSG);
 6.   Wydział Ewidencji Zleceń (WEZ ZG KGSG);
 7.   Wydział Bezpieczeństwa w Komunikacji (WBwK ZG KGSG);
 8.   Wydział Techniki Lotniczej (WTL ZG KGSG);
 9.   Wydział Operacji Lotniczych (WOL ZG KGSG);
 10. I Wydział Lotniczy z siedzibą w Gdańsku;
 11. II Wydział Lotniczy z siedzibą w Białymstoku;
 12. III Wydział Lotniczy z siedzibą w Chełmie;
 13. IV Wydział Lotniczy z siedzibą w Huwnikach k/Przemyśla;
 14. Wydział Ekonomiczny.
do góry