Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Techniki i Zaopatrzenia -

Nawigacja

Biuro Techniki i Zaopatrzenia

Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Autor : Leszek Dąbrowski
13.05.2008

Dyrektor płk SG Piotr Sienkiewicz
Adres ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
Telefon +48 22 500 4461
Fax +48 22 500 4758 (potwierdzenie odebrania faxu pod nr tel. 22 500 4359 lub 22 500 4346) 
Mail btiz.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Zadania Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej:

 1. organizowanie procesu zaopatrywania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie dostaw i usług w zakresie właściwości Biura;
 2. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej w zakresie realizacji budowlanych zadań inwestycyjnych oraz koordynowanie realizacji tych zadań;
 3. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej oraz koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w tym zakresie;
 4. udział w postępowaniach będących w zakresie właściwości Biura;
 5. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej i jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocy zagranicznej oraz dotacji krajowych na realizację zaopatrzenia materiałowo-technicznego i działalności inwestycyjno-remontowej;
 6. prowadzenie działalności w zakresie usług psychologicznych, koordynacji działalności podmiotów leczniczych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz zabezpieczenia medycznego operacji powrotowych cudzoziemców drogą lotniczą, współdziałanie w realizacji działań związanych z kwalifikowaną pierwszą pomocą;
 7. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru przez Komendanta Głównego Straży Granicznej nad jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej w zakresie właściwości Biura;
 8. opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących w Straży Granicznej problematykę pozostającą we właściwości Biura;
 9. organizowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z planowaniem obronnym oraz działalnością w sytuacjach kryzysowych w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
 10. organizowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z identyfikacją, analizą oraz gromadzeniem i udostępnianiem danych w zakresie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań sprzętowych w ochronie granicy państwowej.

W skład Biura wchodzą:

 • Kierownictwo;
 • Zespół Stanowisk Samodzielnych;
 • Wydział Ekonomiczno-Organizacyjny;
 • Wydział Gospodarki Transportowej;
 • Wydział Techniki Specjalnej;
 • Wydział do spraw Lecznictwa;
 • Wydział Infrastruktury;
 • Wydział Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej;
 • Wydział Optoelektroniki i Innowacyjnych Technologii.
do góry