Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wolne etaty dla funkcjonariuszy - Planowane ilości przyjęć do SG -

Nawigacja

Planowane ilości przyjęć do SG

Wolne etaty dla funkcjonariuszy

Autor: Andrzej Kucharski
03.12.2015

DECYZJĄ KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R. NABÓR DO SŁUŻBY
W KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ ZOSTAŁ WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA

W 2017 r. nie planuje się wznowienia naboru w KGSG. Przewidywany termin uchylenia wstrzymania przyjęć podań kandydatów do służby w KGSG zostanie podany w terminie do 31 grudnia 2017 r.


Liczba wolnych etatów

LICZBA KANDYDATÓW PLANOWANA DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SG

Terminy i limity przyjęć do służby w Straży Granicznej:

 • Decyzja nr 253 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 listopada 2015 r. [pdf]
 • Decyzja nr 67 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 218 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 września 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 311 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 grudnia 2016 r. [pdf]

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STRAŻY GRANICZNEJ


Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Śląski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

 


OGŁOSZENIA PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

 

BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z dniem 01.02.2017r. wznawia możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.
 • Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia pod nr tel. (16) 673 20 78 lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej pod adresem: nabor.bieszczadzki@strazgraniczna.pl.
 • Prosi się, w celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty i godziny złożenia dokumentów aplikacyjnych, o korzystanie przede wszystkim z telefonicznej możliwości kontaktu.

 

 

KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 maja 2016 r. Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej kontynuuje  nabór ofert od kandydatów do służby przygotowawczej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej do Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - pilnie poszukuje muzyków - instrumentalistów w następujących specjalnościach:

Flet poprzeczny

Klarnet

Waltornia

Perkusja

Na nowych funkcjonariuszy czeka 6 wolnych miejsc pracy. Oferty należy składać osobiście  w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej   w Nowym Sączu, ul.1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 18 415 3260.

Dodatkowo informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne oferty wraz z poprawnie wypełnionym kwestionariuszem osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej (wypełnionym czytelnie, pismem drukowanym z wyczerpującymi odpowiedziami na wszystkie pytania).

 

 • Uprzejmie informujemy, że w okresie od 12 do 16 grudnia 2016 r. Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wznawia  nabór ofert od kandydatów  do służby przygotowawczej w Straży Granicznej na stanowiska w Placówkach Straży Granicznej, w Krakowie – Balicach, Tarnowie, Zakopanem. Na nowych funkcjonariuszy czeka 18 wolnych miejsc służby. Zamierzamy przyjąć podania od 100 kandydatów. Oferty należy składać osobiście  w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  w Nowym Sączu, ul.1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, w godzinach:

  12.12.2016 r. od godz. 11:00 -14:00

  13.12.2016 r. od godz. 11:00 -14:00

  14.12.2016 r. od godz. 15:00 -18:00

  15.12.2016 r. od godz. 11:00 -14:00

  16.12.2016 r. od godz. 8:00  - 11:00

  Dodatkowo informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne oferty wraz z poprawnie wypełnionym kwestionariuszem osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej (wypełnionym czytelnie, pismem drukowanym
  z wyczerpującymi odpowiedziami na wszystkie pytania). 

  Jednocześnie informujemy, że w dniu 06 grudnia 2016 roku o godzinie 10:00 w Karpackim Oddziale Straży Granicznej odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem służby w Straży Granicznej.

 

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • W związku z trwającym od dnia 1 lutego 2016 r. naborem do służby przygotowawczej Komendant Morskiego Oddziału SG informuje, iż osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej proszone są o telefoniczne ustalenie terminu składania dokumentów w godzinach 9.00 - 13.00.

 

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • W dniu 30.09.2016 r. zakończone zostały zapisy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Nadbużańskim Oddziale SG. 

 • Informacja o kolejnej możliwości zapisów kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Nadbużańskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG (wstępnie termin został określony na styczeń 2017 roku).

 

NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniu 6 czerwca 2016 r. wznowił nabór kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej pod kątem Placówek Straży Granicznej: Warszawa - Okęcie, Warszawa - Modlin oraz Lesznowoli.

 

PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wstrzymał przyjmowanie podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Planowane wznowienie przyjmowania podań kandydatów do służby w SG od 1 lutego 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r.

 

WARMIŃSKO - MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w dniu 11 stycznia 2014 r. wstrzymał przyjmowanie podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
 • Wstępnie wznowienie naboru planowane jest na styczeń 2018 r. 

 

CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w dniu 18 listopada 2015 r. do odwołania ogłosił nabór kandydatów do służby posiadających stopień wojskowy oraz kwalifikacje o charakterze ogólnym oraz o charakterze specjalistycznym, wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r., nr 159, poz. 1340 ze zm.), uzasadniające możliwość mianowania osoby posiadającej stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej

 

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Ośrodka Szkleń Specjalistycznych Straży Granicznej w dniu 11 stycznia 2014 r. wstrzymał przyjmowanie podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
 • Wstępnie wznowienie naboru planowane jest na styczeń 2017 r. 

 

 


 

Informacje o ewentualnych preferencjach dotyczących kandydatów, w tym zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w przypadku dysponowania przez daną jednostkę organizacyjną Straży Granicznej potrzebami i możliwościami w zakresie przyjęć do służby.


Komenda Główna SG

 
Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • kwalifikacje specjalistyczne np. aplikacje prawnicze, tytuł tłumacza przysięgłego języka obcego;
 • wykształcenie średnie informatyczne lub administracyjne;
 • wykształcenie wyższe w kierunkach: prawo, administracja, informatyka, filologia ( filologia rosyjska, angielska, niemiecka, francuska);
 • wyższe wykształcenie techniczne w zakresie techniki lotniczej lub pokrewnych;
 • uprawnienia wojskowe lub cywilne (licencja) w zakresie obsługi statków powietrznych (samolotów lub śmigłowców);
 • co najmniej 5-letnia praktyka zawodowa na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą statków powietrznych lub nadzorem nad ich eksploatacją.
 


Morski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 
 


Śląski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie minimum średnie;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Podlaski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie średnie informatyczne lub administracyjne;
 • wykształcenie wyższe w kierunkach; prawo, administracja, informatyka, filologia ( filologia rosyjska, angielska, niemiecka, francuska);
 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym (potwierdzona stosownym dokumentem np. certyfikatem);
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Bieszczadzki Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie minimum średnie ze zdanym egzaminem dojrzałości;
 • znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego(potwierdzona stosownym dokumentem, np.certyfikatem);
 • doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • prawo jazdy minimum kategorii B
 


Warmińsko-Mazurski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe w kierunkach: prawo, informatyka, elektronika i telekomunikacja;
 • osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach i organach administracji państwowej i samorządowej;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Nadbużański Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku prawo, administracja, filologia (filologia rosyjska, ukraińska, angielska, niemiecka, francuska), informatyka, politologia;
 • kwalifikacje specjalistyczne np. aplikacje prawnicze, tytuł tłumacza przysięgłego języka obcego;
 • patent sternika motorowodnego;
 • inne uprawnienia eksperckie przydatne w SG;
 • doświadczenie zawodowe – min. 5 letni staż służby w Policji lub Żandarmerii  Wojskowej (pion operacyjno-śledczy);
 • służba kandydacka w SG, BOR;
 • min. 5 letnia służba wojskowa w jednostkach MSWiA (MON / pion rozpoznawczy, pion prewencji);
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Centralny Ośrodek Szkolenia SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 
 


Centrum Szkolenia SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 

 


Nadodrzański Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 

 


Nadwiślański OSG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe w kierunkach: prawo, informatyka, telekomunikacja, optoelektronika, kryptografia;
 • uprawnienia tłumacza przysięgłego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra i udokumentowanych   dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie swojej specjalności w dziedzinach objętych zakresem działania SG;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 
 
do góry