Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 26. Czy po zakończeniu pobytu na podstawie polskiej wizy D, można przebywać w Polsce dalej na podstawie paszportu biometrycznego? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

26. Czy po zakończeniu pobytu na podstawie polskiej wizy D, można przebywać w Polsce dalej na podstawie paszportu biometrycznego?

Marcin Zieliński
31.01.2018

Mam polską wizę  krajową kat. D na której wjechałam do Polski. Posiadam również paszport biometryczny, który uprawnia mnie do pobytu krótkoterminowego w ramach przepisów o ruchu bezwizowym. Czy po zakończeniu pobytu na podstawie polskiej wizy D, można przebywać w Polsce dalej na podstawie paszportu  biometrycznego ? Czy muszę wyjechać z kraju przed zakończeniem ważności polskiej wizy D i wjechać ponownie do Polski na podstawie paszportu biometrycznego, żeby pobyt się liczył na podstawie paszportu biometrycznego ? 

Jeżeli po wjeździe do Polski na podstawie polskiej wizy krajowej typ D (pobyt długoterminowy) cudzoziemiec posiada jednocześnie paszport biometryczny możliwe jest po zakończeniu pobytu długoterminowego kontynuowanie tego pobytu (bez konieczności wyjazdu) jako pobytu krótkoterminowego w ruchu bezwizowym (tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz) na podstawie posiadanego paszportu biometrycznego pod warunkiem, że limit pobytu krótkoterminowego nie został wykorzystany przez cudzoziemca już wcześniej.

W praktyce kontrola wykorzystania limitu dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli lub pierwszego dnia planowanego wjazdu/pobytu) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni pobytu krótkoterminowego, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie.                                                                                                                    

Przy obliczeniu dozwolonego limitu pobytu krótkoterminowego należy uwzględnić wszystkie dni pobytu  na terytorium państw obszaru Schenen (w każdym okresie 180 dni wstecz) na podstawie wiz krótkoterminowych Schengen typ C, na podstawie paszportu biometrycznego w ruchu bezwizowym oraz również wszelkie dni pobytu w procedurze legalizacyjnej w Polsce na podstawie tzw. stampili Wojewody.                                                                            

Natomiast do prawidłowego obliczenia długości pobytu na terytorium RP nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy polskiego zezwolenia na pobyt długoterminowy (karta pobytu) lub wizy długoterminowej (wiza typ D). Pobyty długoterminowe nie sumują się bowiem z pobytami krótkoterminowymi.

do góry