Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 24 cudzoziemców złamało przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

24 cudzoziemców złamało przepisy

Dorota Bołotowicz
08.02.2018

Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali 24 cudzoziemców, którzy złamali przepisy i musieli opuścić terytorium Polski.

Kontrole legalności pobytu przeprowadzono od 5 do 7 lutego 2018 r. Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali 5 obywateli Ukrainy, których cel i warunki pobytu nie były zgodne z deklarowanymi. Cudzoziemcy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a wykorzystali je, aby wyjechać do innego kraju UE. W związku z tym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione. 

Natomiast 6 obywateli Ukrainy, 3 obywateli Azerbejdżanu, 1 obywatel Arabii Saudyjskiej, Kazachstanu, Mołdowy, Autonomii Palestyńskiej oraz Bangladeszu przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju.

Wszyscy cudzoziemcy, za wyjątkiem obywatela Autonomii Palestyńskiej i Bangladeszu, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. Obywatel Autonomii Palestyńskiej został w ramach readmisji uproszczonej przekazany stronie niemieckiej. Natomiast w celu zabezpieczenia postępowania administracyjnego wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego o umieszczenie obywatela Bangladeszu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

Zatrzymano także obywatela Wietnamu, który dobrowolnie nie wykonał decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i teraz pod konwojem zostanie doprowadzony przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do granicy państwa.

Kolejnych 4 cudzoziemców (2 obywateli Rosji, obywatela Kirgistanu oraz Syrii) zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy ukarano ich mandatami karnymi.

do góry