Wprowadź swoje dane - Nabór do służby w SG

Wprowadź swoje dane

Dane podstawowe
Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca między innymi wyłącznie obywatelstwo polskie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Niespełnianie wymienionych warunków wiąże się z odmową wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
Dane kontaktowe
Istnieje już konto z takim adresem email. Wpisz inny adres email lub ponownie wyślij potwierdzenie założenia profilu z linkiem logowania.
Adres
Adres korespondencyjny (jeśli inny)
Zgody na przetwarzanie danych osobowych i komunikację Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie naboru do służby w Straż Graniczna. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Ochrona danych osobowych.
Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin. Pokaż
Zapoznałam/em się i akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych, Administratorem Twoich danych osobowych jest Straż Graniczna. Pokaż
Zapoznałam/em się z informacją, że za proces rekrutacyjny odpowiada dział kadr danej jednostki rekrutującej.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od podmiotów prowadzących postępowania w ramach procesów rekrutacyjnych, informacji drogą elektroniczną dotyczących postępowań rekrutacyjnych, na wskazany przez mnie przy rejestracji konta adres poczty elektronicznej. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Ochrona danych osobowych.
do góry