Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w Straży Granicznej

Informujemy że z dniem 01.01.2007 r. Straż Graniczna zaprzestała przyjmowania osób do służby kandydackiej trwającej 12 miesięcy, która w myśl ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jest równoznaczna ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej pełnionej przez poborowych w formacjach uzbrojonych nie wchodzacych w skład Sił Zbrojnych RP. 

Rekrutacja do służby zawodowej (przygotowawczej albo stałej) jest procesem ciągłym i trwa przez cały rok. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych naszej formacji uzależnione są od liczby wolnych etatów w tych jednostkach.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

  • o nieposzlakowanej opinii,
  • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
  • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
  • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. 2018 poz. 2035).

Lp. Jednostka organizacyjna Adres Wydział Kadr i Szkolenia
1. Nadwiślański OSG 02-148 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 23
22 5003345
22 5003096
2. Karpacki OSG 33-300 Nowy Sącz
ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5

18 4153047
18 4153048

3. Morski OSG 80-917 Gdańsk 17
ul. Oliwska 35
58 5242105
58 5242115
4. Śląski OSG 47-400 Racibórz
ul. Dąbrowskiego 2
32 4144274
32 4144378
5. Nadbużański OSG 22-100 Chełm
ul. Trubakowska 2
82 5685130
82 5685092
6. Bieszczadzki OSG 37-700 Przemyśl
ul. Mickiewicza 34
16 6732078
16 6732384
7. Podlaski OSG 15-370 Białystok
ul. Bema 100
85 7145195
85 7145295
85 7145135
8. Nadodrzański OSG 66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Poprzeczna 1
68 3582204
68 3582326
 
9. Warmińsko-Mazurski OSG 11-401 Kętrzyn
ul. Sikorskiego 78
89 7503023
10. Centrum Szkolenia SG 11-400 Kętrzyn
ul. Sikorskiego 78
89 7503209
89 7503185
11. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG 59-800 Lubań
ul. Wojska Polskiego 2
75 7254000
12. Centralny Ośrodek Szkolenia SG 75-902 Koszalin
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
94 3444073

 

 


Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć do Straży Granicznej,  preferencjach dotyczących kandydatów w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

 

powrót

 

Metryczka

Data publikacji 17.11.2017
Data modyfikacji 17.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Kucharski
do góry