Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Wydział VI Karny Zamiejscowy w Piekarach Śląskich - Wyroki sądowe -

Nawigacja

Wyroki sądowe

Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Wydział VI Karny Zamiejscowy w Piekarach Śląskich

Maciej Pietraszczyk
29.08.2019

Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Wydział VI Karny Zamiejscowy w Piekarach Śląskich z dnia 10.07.2019 r. w sprawie sygn. akt VI K 328/19

do góry