Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Współpraca między służbami - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Współpraca między służbami

24.04.2008

W dzisiejszym skomplikowanym świecie żadna, nawet najlepsza formacja nie może liczyć na sukcesy, jeśli nie będzie współdziałała z innymi. Ponieważ dziś przestępcy nie zamykają swojej działalności ani w jednej dziedzinie, ani w jednym kraju, warunkiem wygrania walki z nimi jest kooperacja i wymiana informacji zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.

 

Straż Graniczna realizując swe ustawowe zadania współpracuje z innymi formacjami i służbami państwowymi. Najbardziej oczywista i najczęstsza jest współpraca z celnikami. Nie ogranicza się ona jedynie do kontroli i działań w przejściach granicznych, ale obejmuje całe terytorium Polski. Mieszane patrole mobilne, czy wspólne kontrole na bazarach i noclegowniach pozwalają wykryć zarówno osoby nielegalnie przebywające na terytorium Polski, jak i przemycany przez nie towar.

Drugą służbą ściśle współpracującą ze Strażą Graniczną jest Policja. Wspólnie prowadzone śledztwa pozwalają rozbijać zorganizowane grupy przestępcze, których działalność wykracza poza granice państwowe.

Zdarza się także, że obie służby „wypożyczają” sobie wyspecjalizowanych funkcjonariuszy do wykonania konkretnych zadań. Nie dziwi widok funkcjonariusza Straży Granicznej z psem służbowym szkolonym do ujawniania narkotyków, który na prośbę policji sprawdza podejrzane dyskoteki. Innym razem pluton specjalny jednej ze służb pomaga drugiej w przeprowadzeniu zatrzymań.

 

Częstym widokiem są także posterunki kontrolne na drogach dojazdowych do granicy państwa oraz wspólne patrole i kontrole legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzane w całym kraju. Dzięki nim obie służby mogą skutecznie przeciwdziałać najróżniejszym zjawiskom patologicznym od prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu po handel towarami pochodzącymi z przemytu.

W swojej służbie funkcjonariusze Straży Granicznej współpracują także ze Służbą Ochrony Kolei, Górskim i Tatrzańskim Ochotniczymi Pogotowiami Ratunkowymi, Strażami Miejskimi, Inspekcją Weterynaryjną, służbami ochrony lotnisk i innymi wyspecjalizowanymi instytucjami, których celem jest bezpieczeństwo ludzi i ich dobytku. Współpraca ta nasila się w okresie wakacyjnym, kiedy wszystkie służby wspólnie czuwają nad bezpiecznym wypoczynkiem wczasowiczów i nienaruszalnością ich własności.

 

 

 Polsko-niemiecka współpraca służb granicznych uznawana jest za modelową we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Wspólne patrole, kontrole graniczne, punkty kontaktowe i grupy operacyjno-śledcze tworzą skomplikowany system wspólnej ochrony granicy między oboma państwami. Efektem jest nie tylko wysoka skuteczność działań obu służb, ale także ułatwienia dla podróżnych i turystów.

 

do góry