Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Prezydialne -

Nawigacja

Biuro Prezydialne

Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
16.09.2019

Dyrektor płk SG Aneta Skorupska
Adres ul. Wynalazek 4
02-677 Warszawa
Telefon +48 22 500 4193
Fax +48 22 500 4765
E-mail bpr.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Biuro Prezydialne jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej

powołaną do:

  • obsługi prasowo-informacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej;
  • utrzymywania i rozwijania komunikacji społecznej w Straży Granicznej;
  • promocji formacji oraz krzewienia wiedzy na temat historii polskich formacji granicznych;
  • obsługi biurowej i recepcyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

 

W skład Biura Prezydialnego wchodzą:

  • Zespół Stanowisk Samodzielnych,
  • Wydział Organizacyjno - Prezydialny,
  • Samodzielna Sekcja Promocji i Historii Formacji,
  • Samodzielna Sekcja Prasowa.
do góry