Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Prezydialne -

Nawigacja

Biuro Prezydialne

Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
16.09.2019

Dyrektor p. o. płk SG Aneta Skorupska
Adres al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Telefon +48 22 500 4193
Fax +48 22 4765
Mail bpr.kg@strazgraniczna.pl
Opis  
do góry